43. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 2. kolovoza 2018. održana je 43. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fondova u elektroničkom obliku
 2. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima u elektroničkom obliku
 3. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za upravljanje alternativnim fondovima u elektroničkom obliku
 4. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda u elektroničkom obliku
 5. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima u elektroničkom obliku
 6. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih, tromjesečnih i drugih izvještaja obveznog mirovinskog fonda u elektroničkom obliku
 7. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima u elektroničkom obliku
 8. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih, polugodišnjih i drugih izvještaja dobrovoljnog mirovinskog fonda u elektroničkom obliku
 9. Rješenje kojim se Ani Urankar daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 10. Rješenje kojim se Steli Šeperić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 11. Rješenje kojim se Aleksandri Bedić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara