37. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. studenoga 2022. na 37. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Target 2025 II fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, LEI: 549300ZHFZ4CSK7VS460; te se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Target 2025 II fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Italija
 2. Rješenje kojim se društvu ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, LEI: 529900JNYHUFUO8D4Z14 izdaje odobrenje: za osnivanje i upravljanje ARENA MUDRA MIROVINA ZATVORENIM DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM, na prospekt ARENA MUDRA MIROVINA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND te na statut ARENA MUDRA MIROVINA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
 3. Rješenje kojim se društvu ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 49659289650, LEI: 529900JNYHUFUO8D4Z14 izdaje odobrenje na izmjene Ugovora o obavljanju poslova depozitara za dobrovoljne mirovinske fondove: sklopljenog dana 5. listopada 2022. s depozitarom OTP banka d.d. sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833
 4. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Mobil Leasing d.o.o., Zagreb, Kovinska ulica 5, OIB: 17080997510, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hanfe od 21. lipnja 2022. te se okončava postupak posrednog nadzora –obračun naknada
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu MERKUR OSIGURANJE d.d., Ulica Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, društvu Merkur International Holding Aktiengesellschaft, Graz, Republika Austrija, OIB: 68455756121; društvu Merkur Versicherung Aktiengeselischaft, Graz, Republika Austrija i društvu Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermogensverwaltung, Graz, Republika Austrija za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Wüstenrot životno osiguranje d.d., Zagreb, Heinzelova 33a, OIB: 10931821267, LEI: 74780000X00H92A3R667, u visini od 100 % temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
 6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Martina Ohdea za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58, za mandat u trajanju od 2. ožujka 2023. do 1. ožujka 2027. godine
 7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ingu Hofmanna za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58, za mandat u trajanju od 2. ožujka 2023. do 1. ožujka 2027. godine
 8. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Markusa Zahrnhofera za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58, za mandat u trajanju od 2. ožujka 2023. do 1. ožujka 2027. godine
 9. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Martina Stihsena za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58, za mandat u trajanju od 2. ožujka 2023. do 1. ožujka 2027. godine
 10. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Haralda Christandla za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva MERKUR osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb, OIB: 08937835435, LEI: 529900S781HTTWM6KC58, za mandat u trajanju od 2. ožujka 2023. do 1. ožujka 2027. godine
 11. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Markusa Zahrnhofera za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Zagreb, Heinzelova 33a, OIB: 10931821267, LEI: 74780000X00H92A3R667, za mandat u trajanju do 7. prosinca 2025., počevši od prvog sljedećeg dana nakon dana na koji budu ispunjeni svi odgodni uvjeti
 12. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Martina Stihsena za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Zagreb, Heinzelova 33a, OIB: 10931821267, LEI: 74780000X00H92A3R667, za mandat u trajanju do 30. lipnja 2025., počevši od prvog sljedećeg dana nakon dana na koji budu ispunjeni svi odgodni uvjeti
 13. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Martina Ohdea za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Zagreb, Heinzelova 33a, OIB: 10931821267, LEI: 74780000X00H92A3R667, za mandat u trajanju do 7. prosinca 2025., počevši od prvog sljedećeg dana nakon dana na koji budu ispunjeni svi odgodni uvjeti
 14. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ingu Hofmaanna za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Zagreb, Heinzelova 33a, OIB: 10931821267, LEI: 74780000X00H92A3R667, za mandat u trajanju do 7. prosinca 2025., počevši od prvog sljedećeg dana nakon dana na koji budu ispunjeni svi odgodni uvjeti
 15. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Haralda Christandla za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wüstenrot životno osiguranje d.d., Zagreb, Heinzelova 33a, OIB: 10931821267, LEI: 74780000X00H92A3R667, za mandat u trajanju do 7. prosinca 2025., počevši od prvog sljedećeg dana nakon dana na koji budu ispunjeni svi odgodni uvjeti
 16. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Alenku Vrhovnik Težak za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Ulica Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, LEI: 74780000H0HHL1OVM657, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći od dana zaprimanja ovog rješenja o izdavanju odobrenja
 17. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu TDR CAPITAL LLP sa sjedištem u Londonu W21U 2EU, 20 Bentinck Street, Ujedinjeno Kraljevstvo, upisanom u Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa pod registarskim brojem 0C 302604 i društvu LINCOLN HOLDING S.A.R.L. sa sjedištem u Luksembourgu, rue Eugene Ruppert 20, Luksemburg, upisanom u Luksemburški poslovni registar pod registarskim brojem B 195019, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela, u društvu ALD Automotive d.o.o. sa sjedištem u Velikom Polju, Betinska 1, Zagreb, OIB: 45116797997, u visini od 12,21% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; namjeravano stjecanje iz izreke ovoga rješenja mora se provesti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana izvršnosti ovog rješenja
 18. Rješenje kojim se preddruštvu POLČIĆ ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Puli, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 19. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o provedbi prikupljanja podataka o radnicima s visokim primitcima u kreditnim institucijama na temelju Direktive 2013/36/EU i u investicijskim društvima na temelju Direktive (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08)