37. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 26. rujna 2019. na 37. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
  2. Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za Središnji depozitorij vrijednosnih papira
  3. Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane Središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice
  4. Rješenje kojim se Zorislavu Vidoviću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva OTP Osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 98164456048, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Marinka-Šantu Miletića, za obavljanje funkcije člana uprave društva OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1 OIB: 96261939721, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju
  6. Rješenje kojim se Ivani Andabak daje odobrenje za obavljanje funkcije članice uprave društva IZVOR OSIGURANJE d.d., Trpinjska 9, Zagreb, OIB: 02951724955, za mandat u trajanju od 1 (jedne) godine koji počinje teći od dana imenovanja na tu funkciju
  7. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu i4next leasing Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Metalčeva 5, OIB: 05273526923, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu i4next leasing Croatia d.o.o. u visini od 60% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  8. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu APS Quattro Holding S.à.r.l sa registriranim sjedištem u Velikom Vojvodstvu Luksemburg, 2540 Luksemburg, rue Edward Steichen 14, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu VANTAGE LEASING d.o.o. za leasing, sa sjedištem u Zagrebu, Horvatova 82, OIB: 55525619967, u visini od 100 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva
  9. Rješenje kojim se preddruštvu P&T RIZIK d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, Kruge 48, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja