36. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 4. studenoga 2022. na 36. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje UCITS fondovima
  2. Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
  3. Rješenje kojim se Mihovilu Božiću daje suglasnost za obavljanje člana uprave društva SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Lučko, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Senki Fekeža Klemen za obavljanje funkcije članice uprave ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 49659289650, LEI: 529900JNYHUFUO8D4Z14, na mandat u trajanju od 1 (jedne) godine koji počinje teći od 3. prosinca 2022. godine
  5. Rješenje kojem se društvu LEVEL ONE IN d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 07137461721, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Anđelki Bošnjak, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AB ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, Anđelka Bošnjak, Zagreb, Selska cesta 136, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se Tomislavu Kosanoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju FidesT, obrt za zastupanje u osiguranju, Tomislav Kosanović, Matulji, Milana Frlana 16, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  8. Rješenje kojim se Mislavu Brkiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju PROTOS, obrt za zastupanje u osiguranju, Mislav Brkić, Zagreb, Gundulićeva 51, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja