36. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 16. rujna 2019. na 36. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za mr. sc. Kristjana Staničića, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, upisan u austrijski trgovački registar pod brojem FN 95970, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, Zagreb, Petrinjska 59, Republika Hrvatska, OIB: 81769224349, u visini od 22,64% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, upisan u austrijski trgovački registar pod brojem FN 95970, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, d.d., Zagreb, Heinzelova 44, OIB 42795279057, u visini od 22,64% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje odobrenje RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, upisan u austrijski trgovački registar pod brojem FN 95970, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, Republika Hrvatska, OIB: 14148900600, u visini od 22,64% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  5. Rješenje kojim se izdaje suglasnost RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, sa sjedištem u Republici Austriji, 1020 Beč, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Raiffeisen Leasing d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537, u visini od 22,64% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  6. Rješenje kojim se PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u skladu s člankom 135. stavkom 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima odobrava produženje roka za usklađenje ulaganja imovine PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorija B u dionice Slavonskog zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom d.d., Zagreb, s odredbom članka 126. stavka 1. točke 8. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, za dodatna tri mjeseca odnosno do 1. siječnja 2020. godine