33. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Vijest objavljena: 7.6.2018.

Dana 7. lipnja 2018. održana je 33. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Željku Pavičiću izdaje odobrenje za rad brokera, na neodređeno vrijeme
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Darka Brborovića za obavljanje funkcije člana uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb, OIB: 96261939721, za razdoblje od 1. srpnja 2018. godine do 1. srpnja 2021. godine
  3. Rješenje kojim se društvu ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Bosanska ulica 7, OIB: 34251042886: izdaje odobrenje za osnivanje i rad TURIZAM 2042 otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom, odobrava Prospekt Fonda, izdaje suglasnost na Pravila Fonda i na izbor Privredne banke Zagreb – dioničkog društva, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, za obavljanje poslova depozitara Fonda; te se izdaje odobrenje za nuđenje udjela Fonda malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Nevena Vidakovića za obavljanje funkcije člana uprave društva PLATINUM INVEST d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 23, OIB: 85233080106, na mandat u trajanju od dvije (2) godine počevši od dana donošenja ovog rješenja
  5. Rješenje kojim se Petru Paštroviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, PBZ LEASING d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 57270798205, na novi mandat u trajanju od 3 (tri) godine počevši od 3. kolovoza 2018
  6. Rješenje kojim se Kseniji Černelić, osnivačici obrta KSENIJA ČERNELIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, KSENIJA ČERNELIĆ, ZAGREB, OGRIZOVIĆEVA 40, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju