39. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 31. kolovoza 2006. održana je 39. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb Praška 5, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Obvezničkog fonda
  2. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb Praška 5, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Global fonda
  3. Pravilnik o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati
  4. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika i ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima
  5. Rješenje kojim se Odbija zahtjev Monike Brzović iz Velike Mlake, Mateja Basarovića 12, rođene dana 28. siječnja 1970. godine u Splitu, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  6. Rješenje kojim se Društvu Actavis Group hf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjõrdur, Island, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva PLIVA d.d., Zagreb, Grada Vukovara 49.
  7. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 3, na imenovanje članova Uprave društva: Miljenko Javorović iz Zagreba, Salopekova 8 i Nevena Crnica iz Zagreba, Zelinska 5.
  8. Rješenje koji se utvrđuje da je za društvo FIMA Validus d.d. Varaždin, Anina 2, koje je društvo upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070039838, dana 23. prosinca 2002. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Varteks d.d., Varaždin, Zagrebačka 94.