6. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 31. siječnja 2008. održana je 6. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Ani Vrdoljak iz Zagreba, Kvintička 24, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Hani Barbari Kučera iz Zagreba, Kučerina 76, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Filipu Majstoroviću iz Omišlja, Bjanižov 18, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Tomislavu Kesiću iz Zagreba, L.Ružičke 1, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Tomislavu Kesiću iz Zagreba, L.Ružičke 1, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Goranu Brodaru iz Marčana, Gornja 76, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Veroniki Blažev iz Zagreba, Banjavčićeva 13, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Ljiljani Blažev iz Zagreba, Malešnica V. 15, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Darku Doki iz Zagreba, Haendelova 4, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 10. Rješenje kojim se Tomislavu Mastanjeviću iz Podgorača, K. Tomislava 90, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 11. Rješenje kojim se Tiboru Mariniću iz Slavonskog Broda, Petra Krešimira IV 2, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 12. Rješenje kojim se Petru Kutleši iz Zagreba, Ježevska 1, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 13. Rješenje kojim se Kreši Muheku iz Zagreba, Ljubijska 3, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 14. Rješenje kojim se Danici Obradović iz Zagreba, Teslina 9, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 15. Rješenje kojim se Nataši Šutić iz Zagreba, Potočnjakova 3, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 16. Rješenje kojim se Nataši Šutić iz Zagreba, Potočnjakova 3, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 17. Rješenje kojim se Heleni Petrović iz Kastva, Spinčići 251, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 18. Rješenje kojim se Mirjani Lovrenčić iz Čakovca, F. Pintarića 34, izdaje se dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 19. Rješenje kojim se Davoru Špoljaru iz Zagreba, Granična 34, izdaje se dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 20. Rješenje kojim se Marku Erdeljcu iz Zagreba, Durmitorska 36, izdaje se dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 21. Rješenje kojim se Davoru Špoljaru iz Zagreba, Granična 34, izdaje se dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 22. Rješenje kojim se Marku Erdeljcu iz Zagreba, Durmitorska 36, izdaje se dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 23. Rješenje kojim se Tiboru Mariniću iz Slavonskog Broda, Petra Krešimira IV 2, izdaje se dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 24. Rješenje kojim se društvu ALLIANZ VNUČEC d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Varaždin, Kapucinski trg 5, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 25. Rješenje kojim se daje suglasnost Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2/A, na imenovanje člana Nadzornog odbora društva Kristijana Buk iz Zagreba, Braće Domany 6
 26. Rješenje kojim se društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom Horizonte i partneri d.o.o. iz Zagreba daje odobrenje za poslovanje
 27. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala Horizonte i partneri d.o.o., iz Zagreba, na imenovanje člana Uprave društva Dine Bendekovića, iz Zagreba, Sveti Duh 67
 28. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala Horizonte i partneri d.o.o., iz Zagreba, na imenovanje člana Uprave društva Kemala Sikirića, iz Zagreba, Klaićeva 35
 29. Rješenje kojim se Silvani Birin-Bašić i Vladimiru Špiganoviču daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Probanka Leasing Rijeka d.o.o.; Vjeranu Starčiću odbija izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva Probanka Leasing Rijeka d.o.o.; i društvu Probanka Leasing Rijeka d.o.o., Rijeka, Jadranski trg 2/c, MBS: 080535721; daje odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 30. Rješenje kojim se Ani Kralj i Bojanu Majiču daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva OPTIMA LEASING d.o.o.,; i društvu OPTIMA LEASING d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, MBS: 080522311, daje odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 31. Rješenje kojim se Ivani Balenović i Krunoslavu Paviću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva DaimlerChrysler Leasing Hrvatska d.o.o.; i društvu DaimlerChrysler Leasing Hrvatska d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, MBS: 080332652, daje odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 32. Rješenje kojim se nalaže društvu za upravljanje KD Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 39, MBS: 080138345 kod Trgovačkog suda u Zagrebu, da u roku od 30 dana od konačnosti ovoga Rješenja poslove upravljanja investicijskim fondovima iz članka 23. stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine» broj 150/05), a u svezi točke 3.a) istog članka koja se odnosi na vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća investicijskih fondova, ustroji unutar Društva za upravljanje, a sukladno odredbama Pravilnika o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društva za upravljanje („Narodne novine“ broj 25/07)
 33. Rješenje kojim se Bojanu Oreščaninu iz Zagreba, 3. Barutanski breg 18, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme