31. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

 

Upravno vijeće je dana 16. rujna 2021. na 31. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se društvu PERVANOVO d.o.o., Dubrovnik, Ivana Zajca 26, OIB: 53640538905, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva SPAČVA d.d., Vinkovci, Duga 181, OIB: 02046778584
 2. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Zagrebačka burza d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u postupku redovitog neposrednog nadzora KLASA: UP/I 975-04/20-01/01; te je okončan postupak neposrednog nadzora nad Zagrebačkom burzom d.d.
 3. Rješenje kojim se društvu AGRAM LEASING d.o.o., Zagreb, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da ukoliko se ugovara mogućnost promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, u ugovorima o leasingu bude jasno naveden način promjene te objektivni, opravdani i dokazivi razlozi za promjenu pri čemu je za navedene promjene potrebno zatražiti suglasnost primatelja leasinga; te u roku od 30 dana od zaprimanja ovog Rješenja dostaviti pisano očitovanje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga o aktivnostima koje je poduzelo prema svim primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano i netransparentno jednostrano izmijenjene Odlukom o promjeni kamatnih stopa po aktivnim ugovorima od 2. siječnja 2009. godine
 4. Rješenje kojim se društvu i4next leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20, OIB; 05273526923, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da: ukoliko se ugovara mogućnost promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, u ugovorima o leasingu bude jasno naveden način promjene te objektivni, opravdani i dokazivi razlozi za promjenu pri čemu je za navedene promjene potrebno zatražiti suglasnost primatelja leasinga, ugovori o financijskom leasingu koji se sklapaju s potrošačima budu usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju u dijelu obračuna kamatnih stopa
 5. Rješenje kojim se društvu SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Lučko, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da u ugovorima o financijskom leasingu bude jasno određena vrsta kamatne stope temeljem koje se obračunava leasing rata, a u ugovorima o operativnom leasingu bude jasno određena vrsta leasing obroka te u slučaju ugovaranja mogućnosti promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, bude jasno naveden način promjene te objektivni, opravdani i dokazivi razlozi za promjenu pri čemu je za navedene promjene potrebno zatražiti suglasnost primatelja leasinga
 6. Rješenje kojim se društvu Volvo Financial Services leasing d.o.o., Zagreb, Lučko, Karlovačka cesta 94, OIB; 50622045710, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalaže od dana zaprimanja ovoga Rješenja s primateljima leasinga sklapati ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da u slučaju ugovaranja mogućnosti promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, bude jasno naveden način promjene te objektivni, opravdani i dokazivi razlozi za promjenu
 7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, za delegiranje poslova interne revizije na društvo MARK GABRIEL CONSULTING j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hećimovićeva ulica 11, OIB: 33020255035
 8. Rješenje kojim se preddruštvu INDIRECTA d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Gornjem Stupniku, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se Nini Kožarić Pinjuh, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju BLUE RAY, obrt za zastupanje u osiguranju, Nina Kožarić Pinjuh, Zagreb, Trnovčica 1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojim se Maji Starčević daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 11. Rješenje kojim se Ani Lovrić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara