31. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 8. kolovoza 2019. na 31. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane
  2. Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane
  3. Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Stjepana Mandića, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za mr. sc. Zvonimira Savića, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600
  6. Rješenje kojim se izdaje Ivanu Čondiću Kadmenoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju A.K. Čondić obrt za zastupanje u osiguranju, Ivan Čondić Kadmenović, Split, Put Trščenice 6, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se Karolini Pismar, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AGENCIJA PISMAR, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, BUKOVJE BISTRANSKO, 10298 DONJA BISTRA, MATIJE GUPCA 15, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  8. Rješenje kojim se preddruštvu UNITIME društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Osijek, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja