54. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 30. studenog 2006. održana je 54. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, odobrava Prospekt o privatnoj ponudi za prodaju 918.862 redovnih dionica na ime, ukupne nominalne vrijednosti 91.886.200,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, po cijeni od 400,00 kn po dionici
 2. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Međimurskoj banci d.d., Čakovec, V. Morandinija 37, MBS 070001992 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 3. Rješenje kojim se odobrava WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, A-1010 Vienna Schottenring 30, posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu OSIGURANJE HELIOS d.d. Zagreb, Poljička 5, MBS 080003004, stjecanjem kvalificiranog udjela od 60% u temeljnom kapitalu TBIH Financial Services Group N.V. Nizozemska, Amsterdam, Prins Hendriklaan 52, koji je 100% vlasnik OSIGURANJE HELIOS d.d. Zagreb, Poljička 5, MBS 080003004
 4. Rješenje kojim se Emiru Ždraloviću iz Novog Zagreba, Baščanske ploče 38, rođenom 25. ožujka 1975. godine u Zagrebu, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 5. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Račkoga 6, na imenovanje člana Uprave društva, Marka Oreškovića iz Varaždina, Ruđera Boškovića 2
 6. Pravilnik o dodatnom nadzoru grupe osiguravatelja
 7. Rješenje kojim se društvu Abacus brokeri d.d. iz Zagreba, Petrinjska 14, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Banjanin Goranu iz Zagreba, Voltino 14, ostvarenih prodajom dionica MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 461 od dana 04. listopada 2006. godine i transakcijom broj 306 od dana 05. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 8. Rješenje kojim se društvu Abacus brokeri d.d. iz Zagreba, Petrinjska 14, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Božić Melita iz Lopatinca, Vladimira Nazora 5, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 283 od dana 05. listopada 2006., na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 9. Rješenje kojim se društvu Fima vrijednosnice d.o.o. iz Varaždina, Anina 2, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Fima Global Invest d.o.o. iz Varaždina, Anina 2, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 132 i 135 od dana 05. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 10. Rješenje kojim se društvu HPB d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 4, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Korboni Ivanu iz Zagreba, Fuisa Franje 2, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 456 od dana 04. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 11. Rješenje kojim se društvu HPB d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 4, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Kralj Dunji iz Zagreba, Jurja Dalmatinca 7, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 282 od dana 05. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 12. Rješenje kojim se društvu HPB d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 4, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Kralj Goranu iz Zagreba, Jurja Dalmatinca 7, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 455 od dana 04. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 13. Rješenje kojim se društvu HPB d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 4, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Šoić Sabini iz Zagreba, Tošovac 11, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 41 od dana 04. listopada 2006. godine te 30 i 131 od 05. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 14. Rješenje kojim se društvu HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. iz Zagreba, Koturaška 47, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Keglević Damiru iz Zagreba, Ive Tijardovića 18, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 238 i 267 od dana 03. listopada 2006. godine te broj 458 od 04. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 15. Rješenje kojim se društvu HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. iz Zagreba, Koturaška 47, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Matoš Davoru iz Zagreba, Škrlčeva 37, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 458 od dana 04. listopada 2006. godine i broj 431 od dana 05. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 16. Rješenje kojim se društvu HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. iz Zagreba, Koturaška 47, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Mikić Višnji iz Zagreba, Crvenog Križa 6, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 88, 128, 130 i 458 od dana 04. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 17. Rješenje kojim se društvu HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. iz Zagreba, Koturaška 47, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Mušović Zlatko iz Zagreba, 4. Požarinje 18, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 458 od dana 04. listopada 2006. godine i broj 284 od 05. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 18. Rješenje kojim se društvu HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. iz Zagreba, Koturaška 47, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Šimunić Mariji iz Zagreba, Hribarov prilaz 4,, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 458 od dana 04. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 19. Rješenje kojim se društvu Ilirika vrijednosni papiri d.o.o. iz Zagreba, Palmotićeva 10, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Rimac Vlaić Karolini iz Zagreba, Ljubijska 85, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijom broj 462 od dana 04. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 20. Rješenje kojim se društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. iz Zagreba, Preradovićeva 14, zabranjuje raspolaganje i isplata novčanih sredstava nalogodavcu Bjelkanović Dariju iz Zagreba, Kopernikova 1, ostvarenih prodajom dionica izdavatelja MONTMONTAŽA d.d., Zagreb na Zagrebačkoj burzi d.d. transakcijama broj 459 i 460 od dana 04. listopada 2006. godine, na rok od 60 dana od konačnosti ovog Rješenja
 21. Rješenje kojim se ukida Rješenje Agencije od 05. listopada 2006.godine, Klasa: UP/I-041-02/06-01/106, ur.broj: 326-321/06-1 te se nalaže Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da izvrši prijenos vlasništva s računa prenositelja na račun stjecatelja, a na temelju transakcija sklopljenih na Zagrebačkoj burzi d.d. koje se odnose na trgovinu vrijednosnim papirom izdavatelja MONTMONTAŽA d.d. Zagreb, oznake MMTZ-R-A na dane 03., 04., i 05. listopada 2006., što je bilo naloženo predmetnim Rješenjem
 22. Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 01. prosinca 2006. godine do 29. siječnja 2007. godine
 23. Rješenje kojim se utvrđuje da je za V.S.T.-TREND d.o.o. Banja Luka, Republika Bosna i Hercegovina, MBS: 1436074 i TOMU VRHOVCA dana 19. prosinca 2005. godine nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Herbos d.d., Sisak, MBS: 080023984