45. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 30. kolovoza 2007. održana je 45. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Odluka kojom se subjekti nadzora iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2007. godinu («Narodne novine» br. 14/07), oslobađaju plaćanja naknada za razdoblje 01. listopada do 31. prosinca 2007. godine
 2. Rješenje kojim se Borisu Sudecu iz Velike Ludine, Obrtnička 17, oduzima ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 3. Rješenje kojim se Miroslavu Romiću iz Valpova, Tina Ujevića 62, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 4. Rješenje kojim se društvu DAVID & DAVID d.o.o. za zastupanje u osiguranju iz Virovitice, Trg kralja Tomislava 8, MBS: 010063522, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanici za tehnički pregled vozila „Agroservis STP“, Virovitica, Stjepana Radića 136
 5. Rješenje kojim se daje odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69 za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T-Mobile
 6. Rješenje kojim se društvu Fima Global Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, Anina 2 odobrava izmjena Prospekta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Breza d.d.
 7. Rješenje kojim se trgovačkom društvu UNIJAPAPIR d.d., Zagreb, Radnička cesta 22, odobrava prospekt o izdavanju 400 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne nominalne vrijednosti 720.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici
 8. Rješenje kojim se trgovačkom društvu HG SPOT d.d., Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva HG SPOT d.d., Zagreb, Avenija Dubrovnik 46, u kotaciju javnih dioničkih društava
 9. Rješenje kojim se društvu ZIF BREZA d.d. Varaždin, Anina Ulica 2, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva ZIF BREZA d.d. Varaždin, Anina Ulica 2, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove
 10. Rješenje kojim se Zlatki Čular iz Zagreba, Vinogradska 62-1, rođenoj dana 25. veljače 1959. godine u Splitu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Cosmopolitan Life d.d. Zagreb, Jurišićeva 9, MBS 080260803
 11. Rješenje kojim se trgovačkom društvu JADRANKA d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 75.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine