30. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 30. svibnja 2007. održana je 30. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Marinu Feriću iz Splita, Viška 19, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se trgovačkom društvu MAGMA d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Zagreb, Baštijanova 52a, odobrava prospekt o izdavanju 360.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 3.600.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici
 3. Rješenje kojim se odobrava primjena I. izmjene i dopune Zajedničkog temeljnog premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj
 4. Rješenje kojim se PARTNER BANCI d.d. Zagreb, Vončinina 2, MBS 3726177, daje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 5. Rješenje kojim se odobrava izbor Hrvatske Poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, koja će obavljati poslove depozitne banke za UČKA-MARJAN d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine i to na temelju ugovora sklopljenog između MediteranInvest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, Trg kralja Tomislava 24 i Hrvatske Poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4
 6. Rješenje kojim se IVANU RAJNPREHTU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 7. Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Informativnog prospekta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD d.o.o. - društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
 8. Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Expert – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
 9. Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Informativnog prospekta Erste Plavog Protect – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD d.o.o. - društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
 10. Rješenje kojim se odobravaju izmjene i pročišćeni tekst Statuta Erste Plavog Protect – dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Erste DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
 11. Kontni plan društava za osiguranje i reosiguranje
 12. Rješenje kojim se Društvu AGERA d.o.o., Zagreb, Maksimirska 282, MBS 080431455, daje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju isključivo za vrste osiguranja: osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila u Stanici za tehnički pregled vozila „BAOTIĆ“ d.d., u Zagrebu, Maksimirska 282
 13. Rješenje kojim se trgovačkom društvu BANKA KOVANICA d.d., Varaždin, Petra Preradovića 29, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica trgovačkog društva BANKA KOVANICA d.d., Varaždin, Petra Preradovića 29 u kotaciju javnih dioničkih društava
 14. Rješenje kojim se Igoru Đuriću iz Zaprešića, Ljudevita Gaja 3d, rođenom dana 14. rujna 1965. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Basler osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d, MBS 080356936