30. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Vijest objavljena: 16.5.2018.

Dana 16. svibnja 2018. održana je 30. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se društvu CGS Capital d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 28282983081, izdaje odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima - upravljanje AIF-om
  2. Rješenje kojim se Vladimiru Kristijanu daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., Zagreb, Zelinska 3, OIB: 46550671661, na novi mandat od 3 (tri) godine, a koji počinje teći 2. kolovoza 2018. godine
  3. Rješenje kojim se Dini Stipkoviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva i4next leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Metalčeva 5, OIB: 05273526923, na novi mandat od 5 (pet) godina
  4. Rješenje kojim se Darku Vodopiji daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva i4next leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Metalčeva 5, OIB: 05273526923, na novi mandat od 5 (pet) godina
  5. Rješenje kojim se preddruštvu RESPONSUM d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Split, Rendićeva 20, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  6. Rješenje kojim se društvu Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 040020883, OIB: 36201212847, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva HOTELI MAKARSKA d.d. sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060008644, OIB: 27644797914
  7. Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri
  8. Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća