68. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 29. studenog 2007. održana je 68. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu Z£OMREX Spό³ka Akcyjna, 42-360 Poraj, Ul. Zielona 26, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva ŽELJEZARA SPLIT d.d., Kaštel Sućurac, Cesta dr. F. Tuđmana bb
 2. Rješenje kojim se nalaže društvu SUNTURIST TRAVEL AGENCY d.d., Zadar, Obala kneza Branimira 9, MBS 060163603, da u roku od 60 dana od dana dostave ovog rješenja, Središnjoj depozitarnoj agenciji, radi dematerijalizacije, dostavi podatke o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima iz knjiga dionica ili registra izdavatelja, te da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom
 3. Rješenje kojim se Maji Vučinić iz Zagreba, Harambašićeva 40, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 4. Rješenje kojim se društvu HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. Zagreb, Palmotićeva 2, MBS: 080195224, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02 i 138/06), i to: točka 5. – poslovi agenta izdanja; i točka 6. – pokroviteljstvo izdanja
 5. Rješenje kojim se Andreji Bučanac iz Zagreba, Malekova 16, rođenoj dana 26. svibnja 1973. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu PARTNER BANKA d.d. Zagreb, Vončinina 2
 6. Rješenje kojim se Dragi Žabiću iz Zagreba, D. Ivančana 2, rođenom dana 19. srpnja 1970. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva PARTNER KAPITAL d.o.o. Zagreb, Vončinina 2
 7. Rješenje kojim se Milovanu Strniščaku iz Zaprešića, Brdovečka 26, odobrava stjecanje dionica društva ABACUS BROKERI d.d., Zagreb, Petrinjska 14, MBS 080548329, kojim stječe udjel od 23% temeljnog kapitala društva
 8. Rješenje kojim se Ranku Matiću iz Zagreba, Poljička 31, odobrava stjecanje dionica društva ABACUS BROKERI d.d., Zagreb, Petrinjska 14, MBS 080548329, kojim stječe udjel od 23% temeljnog kapitala društva
 9. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima CROATIA OSIGURANJE d.o.o., Zagreb, Miramarska 22, na imenovanje članice Uprave društva Veroniki Šapina Pezelj iz Zagreba, Kučerina 15
 10. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o., Pula, Mletačka 12, odobrava novi Prospekt i Statut zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za nekretnine Terra Firma d.d
 11. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o., Pula, Mletačka 12, odobrava novi Prospekt i Statut zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za nekretnine Terra Mediterranea d.d
 12. Rješenje kojim se Zdravku Zmajloviću iz Jastrebarskog, Bana Josipa Jelačića 39, vlasniku obrta ZASTUPANJE U OSIGURANJU ZOZ, Jastrebarsko, Bana Josipa Jelačića 39, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 13. Rješenje kojim se poništava transakcija sklopljena na Zagrebačkoj burzi d.d. dana 3. listopada 2007. godine, s brojem transakcije 430308, koja se odnosi na trgovinu vrijednosnim papirom oznake MNDS-R-A, izdavatelja Mundus d.d. Varaždin, ukupne količine 10 (deset) dionica
 14. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom