29. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 29. lipnja 2006. održana je 29. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Pravilnik o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća društava za osiguranje
  2. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu HG spot d.d. Zagreb, Avenija Dubrovnik 46
  3. Rješenje kojim se Ines Šikić iz Zagreba, Petra Bakule 2, rođenoj dana 15. lipnja 1975. godine u Zagrebu, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  4. Rješenje kojim se Mariji Kaziji iz Zagreba, Matije Divkovića 23, rođenoj dana 20. veljače 1979. godine u Zagrebu, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  5. Rješenje kojim se Marinu Matijaci iz Zagreba, Travanjska 15, rođenom dana 16. svibnja 1971. godine u Zagrebu, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  6. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10, odobrava osnivanje AUREUS PRIVATE FOND otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
  7. Rješenje kojim se nalaže društvu AUTOREPARATURA d.d., sa sjedištem u Osijeku, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze te da Hrvatskoj Agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom
  8. Rješenje kojim se nalaže društvu Industrijski kombinat Gaj d.d., sa sjedištem u Slatini, da u roku od 60 dana od dostave ovog rješenja uvrsti svoje dionica u kotaciju javnih dioničkih društava burze, te da Hrvatskoj Agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi dokaz o učinjenom
  9. Rješenje kojim se ZDRAVKU ALVIRU iz Zagreba, XI Podbrežje; MARKU ALVIRU iz Požege, Svetog Duha 25; ZDRAVKU TOKIĆU iz Samobora, Pape Ivana XXIII 44 te trgovačkim društvima ALVITOM d.o.o., Zagreb, III Ravnice 15 i PLAMEN-INTERNATIONAL d.o.o., Požega, Njemačka 36, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva ZVEČEVO d.d., Požega, Kralja Zvonimira 1
  10. Rješenje kojim se Trgovačkom društvu UGO OPREMA I GRAĐENJE d.o.o., Zagreb, Savska cesta 165, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva SOLARIS d.d., Šibenik, Hotelsko naselje Solaris bb