58. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 28. prosinca 2006. održana je 58. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Žaranu Periću iz Karlovca, A. Hebranga 30, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Brunu Lelasu iz Imotskog, Glavina Gornja bb, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Mladenu Vukoviću iz Varaždina, Zagrebačka 13/II, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se trgovačkom društvu SPLIT TOURS d.d., Boktuljin put bb, Split, odobrava prospekt o izdavanju 15.000.000 zamjenjivih obveznica privatnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 15,000,000.00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 3 godine od dana izdanja
 5. Rješenje kojim se trgovačkom društvu Cosmopolitan Life, dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Jurišićeva 9, odobrava prospekt o izdavanju 1.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 1.800.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna po dionici
 6. Rješenje kojim se utvrđuje da je Domagoj Bešić iz Zagreba, Markuševečka cesta 21/ A, vlasnik obrta EURO PREMIJA zastupanje u osiguranju, Zagreb, Markuševečka cesta 21/ A, MBO 92336116, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 7. Rješenje kojim se utvrđuje da je Nikola Hržić iz Cresa, Žrtava fašizma 5, vlasnik obrta CROATIA AGENT-HRŽIĆ NIKOLA zastupanje u osiguranju, Cres, Žrtava fašizma 5, MBO 90247507, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju.
 8. Rješenje kojim se utvrđuje da je Mirjana Vizec iz Zagreba, Črešnjevac 30, vlasnica obrta MI - VI zastupanje u osiguranju Sesvete, Popovec, Varaždinska 29, MBO 91740703, uskladila poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 9. Rješenje kojim se utvrđuje da je je Anica Ivačić iz Koprivnice, M. Šimeka 40, vlasnica obrta ZVAMI zastupanje u osiguranju, Koprivnica, M. Šimeka 40, MBO 90173163, uskladila poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 10. Rješenje kojim se utvrđuje da se društvu AVUS INTERNATIONAL d.o.o za posredovanje u osiguranju, Zagreb, Ljudevita Gaja 27, MBS, 080073078, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se društvu D & E d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Karlovac, Andrije Hebranga 26, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Dollar fond
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Global Fond
 14. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Bond fond
 15. Rješenje kojim se daje suglasnost PBZ CROATIA OSIGURANJU d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, na imenovanje članova Nadzornog odbora društva Vesne Urek i Nedjeljka Pavlović
 16. Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda
 17. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 18. Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke
 19. Pravilnik o uvjetima, načinu stjecanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom
 20. Popis Rješenja kojima se daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvima za zastupanje koja su uskladila poslovanje sa Zakonom o osiguranju