44. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 28. rujna 2006. održana je 44. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se Trgovačkom društvu BINA – FINCOM d.d. Zagreb, Savska cesta 106, odobrava prospekt o izdavanju do 204.500 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 20.450.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
  2. Rješenje kojim se Trgovačkom društvu BINA - ISTRA d.d. Pula, Giardini 2, odobrava se prospekt o izdavanju do 305.000 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti do najviše 30.500.000,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
  3. Rješenje kojim trgovačkom društvu HOTELI HALUDOVO d.d. Malinska, Put Haludova 1, odobrava Prospekt o izdavanju 2.553.101 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 51.062.020,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici
  4. Rješenje kojim se Gabrijeli Vukelić iz Osijeka, Brijest - Tešanjska 35, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
  5. Rješenje kojim se daje odobrenje Micheleu Ciriecu iz Zagreba, za obavljanje funkcije člana uprave Generali životnog osiguranja d.d.
  6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi investicijskih fondova s javnom ponudom
  7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o marketingu mirovinskih fondova
  8. Rješenje kojim se društvu Ceufin Brokers d.o.o. iz Zagreba, zabranjuje raspolaganje sa svim dionicama koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 23523-DP/0 koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na rok od 02. listopada 2006. godine do 30. studenog 2006. godine