36. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 28. lipnja 2007. održana je 36. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, I. Lučića 2a, odobravaju Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Burze
 2. Rješenje kojim se Robertu Motušiću iz Zagreba, Trnac 61, rođenom 13. svibnja 1966. godine, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb, I. Lučića 2a
 3. Rješenje kojim se Ivanu Tadinu iz Zagreba, Medpotoki 2, rođenom 30. travnja 1973. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. Zagreb, Palmotićeva 2
 4. Rješenje kojim se ovlaštenom društvu INVESTCO VRIJEDNOSNICE d.o.o. Zagreb, Boškovićeva 3, MBS: 080130724, oduzima dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točka 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02 i 138/06) - poslovi agenta izdanja
 5. Rješenje kojim se Anki Perić iz Karlovca, rođenoj 10. ožujka 1956. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva
 6. Rješenje kojim se Tihomiru Antunoviću iz Đakova, V.K.A. Stepinca 30, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Tihomiru Antunoviću iz Đakova, V.K.A. Stepinca 30, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Žaku Attiasu iz Zagreba, Vinogradska 17, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se trgovačkom društvu Vaba d.d. banka Varaždin, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, odobrava prospekt o izdavanju 914.264 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 91.426.400,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
 10. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. Zagreb, Magazinska 69/V, ne odobrava status institucionalnog ulagatelja
 11. Rješenje kojim se Darku Cesaru iz Strmca, Vrbovečka 6, rođenom dana 10. rujna 1955. godine u Zagrebu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva MERKUR OSIGURANJE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 237, MBS 080030150
 12. Rješenje kojim Zdenki Rizman iz Zagreba, Oboj 4. odvojak 7, rođenoj dana 22. siječnja 1964. godine u Zagrebu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva MERKUR OSIGURANJE d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 237, MBS 080030150
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobrava osnivanje HPB Titan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 14. Rješenje kojim se daje suglasnost na imenovanje Mande Zulić iz Zagreba, Kvaternikova 1, za člana Uprave Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69
 15. Rješenje kojim se daje suglasnost Društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima Raiffeisen d.d., na imenovanje članova Nadzornog odbora društva Branka Devića iz Zagreba, Medvedgradska 49, Antona Starčevića iz Zagreba, Horvatovac 768, Anite Mimica iz Zagreba, Livanjska 9 i Wernera Niepela iz Beča, Hackenberggasse 25, A-1190
 16. Rješenje kojim se ovlaštenom društvu INTERFINANCE d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Heinzelova 47B, MBS: 080424865, oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima
 17. Pravilnik o prikazu rezultata poslovanja investicijskih fondova s privatnom ponudom i investicijskih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom
 18. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi investicijskih fondova s javnom ponudom
 19. Rješenje kojim se produžava rok trajanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva DUKAT d.d., Zagreb, Marijana Čavića 9, koju je objavilo društvo B.S.A. INTERNATIONAL SA, Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Bruxelles, Belgija, a koja se odnosi na neotplaćene dionice društva DUKAT d.d., Zagreb, Marijana Čavića 9, za daljnjih 30 dana, od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje
 20. Rješenje kojim se Žaranu Periću iz Karlovca, rođenom 07. studenog 1955. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva