28. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 26. kolovoza 2021. na 28. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo AGRAM LIFE osiguranje d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb, OIB 18742666873 otklonilo nezakonitosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 11.12.2020. (KLASA: UP/I 974-08/20-01/22, URBROJ: 326-01-50-51-511-20-08); te se okončava postupak neposrednog tajnog nadzora nad poslovanjem Društva (UP/I 974-08/20-01/22)
  2. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb, Slovenska ulica 24, OIB 52848403362, otklonilo nezakonitosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 23.12.2020. (KLASA: UP/I 974-08/20-01/23, URBROJ: 326-01-50-51-511-20-7); te se okončava postupak neposrednog tajnog nadzora nad poslovanjem Društva (UP/I 974-08/20-01/23)
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Erzsebet kiralyne utja 1/. C, Budimpešta, Mađarska, OIB 43888249105, upisano u registru Trgovačkog regionalnog suda u Budimpešti, Mađarska, pod registarskim brojem 01-10-041071, za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu OTP Osiguranje d.d sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, OIB: 98164456048, u visini od 100 % temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; odobrenje društvu Groupama Holding Filiales et Participations, za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu OTP Osiguranje d.d, u visini od 100 % temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; te odobrenje društvu CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, 8-10 Rue d'Astorg, Pariz, Francuska, OIB 09906101524, upisano u registru Trgovačkog suda u Parizu, Francuska, pod registarskim brojem 343 115 135 R. C. S. Paris, za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu OTP Osiguranje d.d. u visini od 100 % temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  4. Rješenje kojim se preddruštvu DIVERSO BROKER društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Ivanić-Gradu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
  5. Rješenje kojim se Branku Mariću, osnivaču obrta za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju APEX RISK, obrt za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Branko Marić, Slavonski Brod, Josipa Muravića 19, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
  6. Rješenje kojim Sanji Belošević, osnivačici obrta SB ins., obrt za zastupanje u osiguranju, Sanja Belošević, Zagreb, Luke Kaliterne 13, dana 30. lipnja 2021., prestaje važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 21. prosinca 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/18-01/118, KLASA: 326-01-22-18-4