28. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 15. srpnja 2019. na 28. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Željku Kordiću iz Velike Gorice, Pleška 47/A, OIB: 89506238190, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva EUROHERC osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, Zagreb, OIB: 22694857747, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, računajući od dana imenovanja na tu funkciju
  2. Rješenje kojim se; 1.Goranu Kovačiću iz Daruvara, Ivanovo Polje 17, OIB: 91092078000, izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu CENTAR FAKTOR d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39, OIB: 69566160187, u visini od 50% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima faktoring-društva CENTAR FAKTOR d.o.o.; 2. Valentinu Vičiču, državljaninu Republike Slovenije, sa prebivalištem u Republici Sloveniji iz Ljubljane, Krivec 32, OIB: 07988928777, izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu CENTAR FAKTOR d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39, OIB: 69566160187, u visini od 50% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima faktoring-društva CENTAR FAKTOR d.o.o
  3. Rješenje kojim se Željku Matkoviću iz Osijeka, Vijenac Ivana Meštrovića 45, OIB: 36876727980, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Matković Crosig, obrt za zastupanje u osiguranju, Željko Matković, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 45, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Mislavu Vrančiću iz Zadra, Obala kneza Branimira 9, OIB: 31021075811, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju UNIVERZAL, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, MISLAV VRANČIĆ, ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 9, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (UCITS) InterCapital Euro Area Bond, te njegovo uključivanje kao podfonda u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  6. Rješenje kojim se utvrđuje da je OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, postupilo po nadzornim mjerama i nalozima izrečenim u točkama I. do IX. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/16-01/09, URBROJ: 326-01-440-441-18-30, od 12. travnja 2018. godine, te da su time otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti vezane uz sustav upravljanja rizicima, te obvezu uspostave trajne, učinkovite i neovisne funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima za navedeno društvo, utvrđene neposrednim nadzorom koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 972-05/16-01/09