52. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 27. rujna 2007. održana je 52. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Marijanu Bariću iz Sela, Sela 199, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Maji Penezić iz Tuhelja, Dubrovčan 162 c, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 3. Rješenje kojim se Ireni Weber iz Zagreba, Gruška 12, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Ireni Weber iz Zagreba, Gruška 12, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se društvu Vaba d.d. banka Varaždin, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Vaba d.d. banka Varaždin, Varaždin, u kotaciju javnih dioničkih društava
 6. Rješenje kojim se društvu ALIAN d.o.o. Karlovac, Skopska 13, MBS 020031695, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 7. Rješenje kojim se društvu BORASA d.o.o. Supetar, Terminal bb, MBS 060096593, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se društvu DANMAR d.o.o. Velika Mlaka, Smendrovićeva 20, MBS 080036655, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim se društvu DIVLJAK ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o. Zagreb, Antuna Šoljana 9, MBS 080419658, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se društvu EKTOS d.o.o. Zagreb, Fijanova 4A, MBS 080537632, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se društvu ELIGO MEDIA d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 58, MBS 080378371, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se društvu FIDELITAS d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedya 6/b, MBS 070061231, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 13. Rješenje kojim se društvu HARAMIJA ZASTUPSTVO d.o.o. Sisak, Franje Lovrića 11, MBS 080176965, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 14. Rješenje kojim se društvu INFINITUS d.o.o. Zagreb, Savska cesta 6, MBS 080524758, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 15. Rješenje kojim se odbija zahtjev društva HRVATSKO-AMERIČKA INICIJATIVA d.o.o. Zagreb, Andrije Hebranga 21, MBS 080326871, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 16. Rješenje kojim se društvu ALLIANZ MALOČA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Sesvete, Maćuhica 50, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 17. Rješenje kojim se odbija zahtjev društva JUJNOVIĆ d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Makarska, Stjepana Ivičevića bb, za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila
 18. Pravilnik kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova
 19. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o marketingu mirovinskih fondova
 20. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o. Zagreb, Magazinska 69, odobrava osnivanje RF Advantage otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 21. Rješenje kojim se daje odobrenje Romani Kerep i Erichu Staudingeru, za obavljanje funkcije člana uprave društva Impuls-Leasing do.o., Zagreb, Samoborska cesta 147, MBS 080575661; i društvu Impuls-Leasing d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 147, MBS 080575661, za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 22. Rješenje kojim se daje odobrenje Petru Paštroviću i Krunoslavu Režeku, za obavljanje funkcije člana uprave društva PBZ Leasing d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 44, MBS: 080010809; i društvu PBZ Leasing d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 44, MBS: 080010809, za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 23. Mišljenje o primjeni odredbi Zakona o leasingu – obveza financijskog izvješćivanja
 24. Rješenje kojim se društvu Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove
 25. Rješenje kojim se društvu u za upravljanje investicijskim fondovima Questus Invest d.o.o, iz Zagreba, daje odobrenje za poslovanje
 26. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Questus Invest d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Borislava Škegre, iz Zagreba, Bukovac Gornji 110B
 27. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Questus Invest d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Tomislava Matića iz Zagreba, Remete 44D
 28. Rješenje kojim se odbija zahtjev za odgodom izvršenja rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/07-12/15, Ur. broj: 326-111/07-10, do konačne sudske odluke Upravnog suda Republike Hrvatske u predmetu Broj: Us-9518/07
 29. Rješenje kojim se trgovačkom društvu W2005/DVADESET OSAM d.o.o., Zagreb, Kneza Branimira 29/III, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva ARENATURIST d.d., Pula, Smareglina ulica 3
 30. Odluka o kontnom planu leasing društva