35. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 27. srpnja 2006. održana je 35. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima Terra Invest d.o.o. Pula, Mletačka 12, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta Terra Firma d.d. zatvoreni investicijski fond za nekretnine, Pula, Mletačka 12.
  2. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobrava se osnivanje HPB Dynamic fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
  3. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Global Equity
  4. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o. Zagreb, Heinzelova 47 B, na imenovanje člana Uprave društva, Denisa Fudurića iz Matulja, Mihelići 23.
  5. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o. Zagreb, Heinzelova 47 B, na imenovanje člana Uprave društva, Marine Zadravec-Pijanec iz Vrbanovca, Rudolfa Krušeca 67
  6. Rješenje kojim se daje odobrenje, za obavljanje funkcije člana uprave društva OSIGURANJE ZAGREB d.d. Zagreb, Ožegovićeva 16, Dinku Žitku iz Zagreba, Našička 18, rođenog dana 11. srpnja 1947. godine u Dubrovniku
  7. Rješenje kojim se daje odobrenje, za obavljanje funkcije člana uprave društva OSIGURANJE ZAGREB d.d. Zagreb, Ožegovićeva 16, Petri Tarle iz Zagreba, Zelenjak 54, rođenoj dana 22. rujna 1947. godine u Zagrebu