5. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 27. siječnja 2017. održana je 5. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Radnička cesta 44, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije A
  2. Rješenje kojim se PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Radnička cesta 44, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije B
  3. Rješenje kojim se PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Radnička cesta 44, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije C
  4. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja faktoring društava u elektroničkom obliku
  5. Rješenje kojim se Krešimiru Crnku, osnivaču obrta KAIzen, obrt za zastupanje u osiguranju, Krešimir Crnko, Franje Hermana 17n, Zagreb daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  6. Rješenje kojim se Ivani Bratanić daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB 22694857747, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine računajući od dana imenovanja na tu funkciju
  7. Rješenje kojim se Nataliji Buklec, osnivaču obrta SURADNJA, obrt za zastupanje u osiguranju, Natalia Buklec, Zabok, Bregovita 19 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju