41. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 26. srpnja 2007. održana je 41. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Marku Makeku iz Zagreba, Antuna Bauera 18, rođenom dana 01. svibnja 1973. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska cesta 2
 2. Rješenje kojim se Ireni Weber iz Zagreba, Gruška 12, rođenoj 13. prosinca 1973. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva TO ONE BROKERI d.o.o. Zagreb, Teslina 10
 3. Rješenje kojim se Juraju Krnicu iz Umaga, V.Nazora 5, rođenom 29. rujna 1967. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag, E.Miloša 1
 4. Rješenje kojim se Davorki Vidaković iz Karlovca, Turanski Lug 7, rođenoj 28. svibnja 1971. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac, I.G.Kovačića 1
 5. Rješenje kojim se Mladenu Ostričkom iz Varaždina, Zagrebačka 212, rođenom 22. siječnja 1950. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva RAST d.o.o. Varaždin, R.Boškovića 20
 6. Rješenje kojim se Snježani Mihinjač iz Varaždina, M.Krleže 1, rođenoj 27. veljače 1978. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Varaždin, Anina 2
 7. Rješenje kojim se društvu ISTRA d.d. Pula, Narodni trg 10, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva ISTRA d.d. Pula u kotaciju javnih dioničkih društava
 8. Rješenje kojim se Gordani Amančić iz Karlovca, Marina Držića 9, rođenoj 02. srpnja 1966. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu CENTAR BANKA d.d., Zagreb, Jurišićeva 3
 9. Rješenje kojim se Mislavu Sepčiću iz Zagreba, Spinčićeva 8, rođenom 04. ožujka 1975. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu NAVA BANKA d.d. Zagreb, Tratinska 27
 10. Rješenje kojim se Marku Udovičiću iz Zagreba, Dubovačka 51, rođenom 14. studenoga 1969. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu ŠTEDBANKA d.d., Zagreb, Slavonska Avenija 3
 11. Rješenje kojim se Boštjanu Tanceru sa prebivalištem u Republici Sloveniji, Maribor, Pohorska 21 i privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Trnjanska 59, rođenom 31. srpnja 1975. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva KD upravljanje imovinom d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39
 12. Rješenje kojim se Zvonimiru Mariću iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 25, rođenom 28. ožujka 1976. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva KD upravljanje imovinom d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39
 13. Rješenje kojim se Maji Vučinić iz Zagreba, Harambašićeva 40, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 14. Rješenje kojim se Marijanu Paliću iz Zagreb, Jabukovac 27, rođenom 03. veljače 1967. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva Auctor d.o.o. Zagreb, Palmotićeva 2
 15. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o, iz Zagreba, daje odobrenje za poslovanje
 16. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Igoru Gvozdanoviću, iz Zagreba, M. S. Bolšića 7
 17. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva Andreja Grubišića iz Zagreba, Marina Tartaglie 2a
 18. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobrava osnivanje HPB World Absolute Value - DJE otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 19. Rješenje kojim se daje odobrenje Miljenku Tumpi iz Zagreba, Gračanska cesta 14 A, rođenom dana 15. siječnja 1958. godine u Krapini, za obavljanje funkcije člana uprave društva Raiffeisen leasing d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 43, MBS 080315223
 20. Rješenje kojim se daje odobrenje Srđanu Šverku iz Zagreba, Podrebernica 15 A, rođenom dana 24. kolovoza 1974. godine u Zagrebu, za obavljanje funkcije člana uprave društva Porsche leasing d.o.o, Zagreb, Velimira Škorpika 21, MBS 080392033
 21. Rješenje kojim se nalaže društvu za upravljanje ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, MBS: 080348872 kod Trgovačkog suda u Zagrebu, da u roku od 60 dana od konačnosti ovoga Rješenja smanji izloženost imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom - ZB Trend prema pojedinom investicijskom fondu te u istom roku u Prospektu i Statutu otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom - ZB Trend definira strategiju ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova kao jedinu/isključivu strategiju realizacije postavljenih investicijskih ciljeva
 22. Rješenje kojim se nalaže društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Preradovićeva 14, MBS: 080466824 kod Trgovačkog suda u Zagrebu, da u roku od 15 dana od konačnosti ovoga Rješenja otkloni utvrđenu nepravilnost izdavanja udjela otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom - Oxygen, KWSO CapitalFlex i Equinox II; te u istom roku, uplatom u korist otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom - Oxygen, KWSO CapitalFlex i Equinox II vrati iznose naknade za upravljanje obračunate u razdoblju od datuma izdavanja udjela do datuma izvršenja mjere naložene ovim Rješenjem
 23. Rješenje kojim se brokerskom društvu ICF d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Miramarska 24, MBS: 080125383; uvjetno oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima