23. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 26. travnja 2007. održana je 23. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se nalaže društvu JADRAN-PRODUKT d.o.o., Zagreb, Tomislavova 11, da u roku od 30 dana od dostave ovog rješenja, podnese Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, zahtjev za objavljivanje ponude za preuzimanje društva JADRAN d.d. TMN, Zagreb, Tomislavova 11, ponudu i isprave iz članka 12. stavka 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
 2. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Tang tvornica alata d.d., sa sjedištem u Novoj Gradišci, Alojza Stepinca 36, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2003. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 3. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Sunce osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska cesta 108, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za I tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 4. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Rabus d.d., sa sjedištem u Sesvetama, Livadarski put 16, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2004. godine, I, II, III i IV tromjesečje 2005. godine te I tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 5. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu PAN-papirna industrija-TRGOPROMET d.d., sa sjedištem u Đakovu, Hrvatskih Velikana 10, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2003. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 6. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Osiguranje Helios d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Poljička 5, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2003. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 7. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Marin Getaldić d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Getaldićeva 5, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2003. godine, I tromjesečje 2004. godine i I, II i III tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 8. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Končar-Sklopna postrojenja d.d., sa sjedištem u Sesvetskom Kraljevcu, Strojarska cesta 10, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za I tromjesečje 2004. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 9. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Jelsa d.d., sa sjedištem u Jelsi, Mala banda bb, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2003. godine, I, II i III tromjesečje 2004., I, II, III i IV tromjesečje 2005. godine, te I, II i III tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 10. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Jadran film d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Oporovečka 12, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2005. godine te I i II tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 11. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Industrijski kombinat Gaj d.d., sa sjedištem u Slatini, Nikole Šubića Zrinskog 27, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za I tromjesečje 2005. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 12. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Imunološki zavod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Rockefellerova 2, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2005. godine te I i II tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 13. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu HTP Korčula d.d., sa sjedištem u Korčuli, Put Brodograditelja bb, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2003. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 14. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Hoteli Podgora d.d., sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješće za IV tromjesečje 2003. godine, I, II i III tromjesečje 2004. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 15. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Hoteli Makarska d.d., sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješće za IV tromjesečje 2003. godine, IV tromjesečje 2005. godine i III tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 16. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Hoteli Maestral d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Ćira Carića 3, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za III tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 17. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Hotel Bellevue d.d., sa sjedištem u Dubrovniku, Pera Čingrije 7, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješće za IV tromjesečje 2003. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 18. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Domaća tvornica rublja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Mandlova bb, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2003. godine, I, II, III tromjesečje 2004. godine, I, II, III i IV tromjesečje 2005. godine, I, II i III tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 19. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Chromos agro d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Žitnjak bb, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za II tromjesečje 2004. godine i IV tromjesečje 2005. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 20. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Borik d.d., sa sjedištem u Zadru, Majstora Radovana 7, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za II i III tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 21. Rješenje kojim se nalaže javnom dioničkom društvu Agrokoka d.d., sa sjedištem u Božjakovini, Božjakovečka 8, da u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga financijska i poslovna izvješća za IV tromjesečje 2003. godine, I, II, III i IV tromjesečje 2004. godine, I, II, III i IV tromjesečje 2005. godine, I, II i III tromjesečje 2006. godine, putem Financijske agencije, na način, u obliku te sadržaju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava
 22. Rješenje kojim se društvu PLIMA POSREDOVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje, Zagreb, Pakoštanska 3 b, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
 23. Rješenje kojim se PODRAVSKOJ BANCI d.d. Koprivnica, Opatička 3, MBS 010000486, daje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 24. Privremeno Rješenje kojim se društvu GRAWE Hrvatska d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 5, MBS 080042838, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju i neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
 25. Rješenje kojim se RADOJKI HAINSKI obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 26. Rješenje kojim se GORANU FILIPIĆU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 27. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ilica 5, odobrava pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski novčani fond otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom PBZ Novčani fond
 28. Pravilnik o načinu i metodi izračuna iznosa ukupne naknade za ugovore o operativnom leasingu
 29. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a, odobrava Cjenik burzovnih usluga
 30. Rješenje kojim se Vesni Dulibić iz Zagreba, Malešnica 58, rođenoj dana 03. rujna 1945. godine u Zagrebu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb, Miramarska cesta 22/1, MBS 080484163
 31. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja