61. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 25. listopada 2007. održana je 61. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Mladenu Mišoviću iz Rijeke, Slavka Krautzeka 82, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Vesni Lončar iz Velike Gorice, Lekneno, Lekneno 14, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se društvu UČKA-MARJAN d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva UČKA-MARJAN d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove
 4. Rješenje kojim se Damiru Bićaniću iz Zagreba, Bužanova 12B, rođenom dana 17. studenog 1976. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
 5. Rješenje kojim se trgovačkom društvu RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumera 13, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 192.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine
 6. Rješenje kojim se trgovačkom društvu ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d, odobrava prospekt o izdavanju korporacijskih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 100.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2014. godine
 7. Rješenje kojim se CENTAR BANCI d.d. Zagreb, Jurišićeva 3, MBS: 080003692, daje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se Zdenki Idžotić iz Zagreba, Jablanska 27, rođenoj 20. listopada 1970. godine u Đakovu, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara mirovinskog osiguravajućeg društva
 9. Rješenje kojim se odbija zahtjev Davora Pinčara iz Slavonskog Broda, Ivana Kukuljevića 3, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – balanced
 11. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – cash
 12. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – conservative
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI - growth
 14. Rješenje kojim se Eszter Szuszanni Vargi, Gergely Szabolcs Banfai i Tomislavu Čuli daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Central European Credit d.d., Zagreb, Miramarska 24, MBS: 080569116; i društvu Central European Credit d.d., Zagreb, Miramarska 24, MBS: 080569116, daje odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga