29. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 24. svibnja 2007. održana je 29. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Nevenu Kaiću iz Baške, Primorska 9, rođenom 20. studenog 1968. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva FIMA-vrijednosnice d.o.o. Varaždin, Anina 2
 2. Rješenje kojim se trgovačkom društvu Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2, odobrava prospekt o izdavanju 478.590 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 380,00 kn svaka i 1.887 povlaštenih dionica na ime, nominalne vrijednosti 540,00 kn svaka, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 182.883.180,00 kuna
 3. Rješenje kojim se Dominiku Licu iz Zagreba, Srebrnjak 88a, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 4. Rješenje kojim se Marku Saiku iz Zagreba, Lastovska 6, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se društvu B.S.A. INTERNATIONAL SA, Place du Champ de Mars 5, Bte 20, Bruxelles, Belgija, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva DUKAT d.d., Zagreb, Marijana Čavića 9
 6. Zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut u povodu zahtjeva društva ENCO d.o.o. u stečaju, Sesvete, Ljudevita Posavskog 7, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 7. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – growth
 8. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – conservative
 9. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – cash
 10. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HYPO ALPE ADRIA INVEST d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HI – balanced
 11. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Victoria
 12. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Balanced
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Adria Bond
 14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj
 15. Rješenje kojim se nalaže Nadzornom odboru društva Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group – osiguranje d.d. Zagreb, Jurišićeva 9, bez odgađanja, razriješiti članove uprave Zlatku Čular iz Zagreba, Vinogradska 62 i Kseniju Latin iz Zagreba, Radićevo šetalište 23, dužnosti članova uprave