14. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 24. veljače 2017. održana je 14. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Železna cesta 18, Republika Slovenija, OIB: 71293992844, za preuzimanje upravljanja sljedećim UCITS fondovima kojima upravlja Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Trdinova 14, Republika Slovenija, OIB: 98485161571, i to: NETA New Europe – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 12101402977; NETA Frontier – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 11929912575; NETA Global Developed – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 41758343044; Alpen.Special Opportunity – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 73876640124; NETA Emerging Bond – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 74282954450 i NETA Multi Cash – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, OIB: 51485653636
  2. Rješenje kojim se Igoru Fišeru i Jasminki Rojko daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva Raiffeisen FACTORING d.o.o., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 95180802194, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine; društvu Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535, daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 100% temeljnog kapitala društva Raiffeisen FACTORING d.o.o.; i društvu Raiffeisen FACTORING d.o.o., izdaje odobrenje za obavljanje poslova faktoringa
  3. Rješenje kojim se Branimiru Budiću, osnivaču obrta MEDIATO, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Branimir Budić, Osijek, Svete Ane 93, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  4. Rješenje kojim se preddruštvu ADRIA ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Mihačeva draga bb, daje s dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  5. Rješenje kojim je Robertu Bobeku, vlasniku obrta RB Grupa, obrt za zastupanje u osiguranju, Robert Bobek, Ulica Franje Bužanića 14, Turčin, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, izdana 22. srpnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/96, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
  6. Rješenje kojim je Mariji Odžaković, osnivaču obrta ADRIAS, obrt za zastupanje u osiguranju, Marija Odžaković, Zadar, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, izdana 5. veljače 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/01, URBROJ: 326-01-660-663-16-4
  7. Rješenje kojim je društvu GLOBAL AGENCIJA OSIGURANJA, d.o.o., Split, Bukovčeva 2, OIB 85032730208, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, izdana 16. srpnja 2009. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 453-02/09-37/51, URBROJ: 326-112-09-3