24. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 8. srpnja 2021. na 24. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se društvu SPAN d.d., Zagreb, Koturaška cesta 47, OIB 19680551758, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom do 578.200 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 5.782.000,00 kuna i uvrštenjem na uređeno tržište 1.960.000 redovnih dionica, izdanih na ime u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti po dionici 10,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 19.600.000,00 kuna
 2. Rješenje kojim se društvu Meritus ulaganja d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62a, OIB: 62230095889, odobrava pojednostavljeni prospekt u vezi s javnom ponudom najmanje 122.000, a najviše 140.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa i uvrštenjem na uređeno tržište najmanje 122.000, a najviše 140.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Heitzinger Kai 101-105, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156 za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, u visini od 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Heitzinger Kai 101-105, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156 za stjecanje poslovnih udjela u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, u visini od 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Heitzinger Kai 101-105, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156, za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 237598108, u visini od 83,16202% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
 6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Slavena Celića za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva OTP Osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 98164456048, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
 7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Balazsa Pala Bekeffya za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva OTP Osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 98164456048, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
 8. Rješenje kojim se Elizabeti Oreč, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju PREMIUM PROTECT, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Elizabeta Oreč, Podstrana - Strožanac Donji, Podčelina 2, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim se Tei Hrnjić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 10. Rješenje kojim se Borjani Barić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 11. Rješenje kojim se Ivani Beketić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 12. Rješenje kojim je društvu C4 INSURANCE BROKERS d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Zadru, Tadije Smičiklasa 12, OIB: 13251598404, dana 1. lipnja 2021. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 6. veljače 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/15-01/19, URBROJ: 326-01-660-663-15-4
 13. Rješenje kojim je Vladimiru Prološčiću, osnivaču obrta Obrt za zastupanje u osiguranju, PROLOŠČIĆ, vl. Vladimir Prološčić, Žrnovnica, Aljinovića 103, dana 19. svibnja 2021., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I-453-06/06-03/168
 14. Rješenje kojim je Mariju Radeniću, osnivaču obrta Radenić, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Mario Radenić, Zagreb, Kustošijanska 253 A, dana 14. siječnja 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 19. siječnja 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/18-01/06, URBROJ: 326-01-660-663-17-4
 15. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva Ivane Šarić, osnivačice obrta BALTAZAR uslužni obrt za zastupanje u osiguranju i usluge, vl. Ivana Šarić, Primošten, Svetog Josipa 8, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja