86. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 23. prosinca 2016. održana je 86. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, izdaje odobrenje za osnivanje i rad alternativnog investicijskog podfonda ICAM Total Return te za uključivanje navedenog podfonda u ICAM – krovni otvoreni alternativni investicijski fond; te suglasnost na izmijenjena pravila Fonda
 2. Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, izdaje odobrenje: za osnivanje i upravljanje AZ Treći Horizont zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom; na prospekt i statut Fonda te na izbor Zagrebačke banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, za depozitara Fonda
 3. Rješenje kojim se preddruštvu AZ Vrabec društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zaprešić, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 4. Rješenje kojim se preddruštvu SIGURNA ODLUKA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 5. Rješenje kojim se Zrinki Pavelić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 6. Rješenje kojim se Mariju Asiću, osnivaču obrta Bonus-Asić I, obrt za zastupanje u osiguranju, Mario Asić, Gospić, dr. Ante Starčevića 13 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 7. Rješenje kojim se Petri Ćosić, osnivaču obrta HA-EM, obrt za zastupanje u osiguranju, Petra Ćosić, Velika Gorica, Slavka Kolara 2 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se Anđelki Modronja, osnivaču obrta AZ MODRONJA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Anđelka Modronja, Glina, Vukovarska 31 daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim se preddruštvu ACTIVA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Vinkovci, Alojzija Stepica 147, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se Kitici Mioč daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva CROATIA LLOYD d.d. za reosiguranje, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62, OIB 23508929264, za mandat u trajanju od jedne (1) godine počevši od 1. siječnja 2017. godine
 11. Rješenje kojim je Stanku Dujmoviću, vlasniku obrta OSIGURANJE PLUS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. STANKO DUJMOVIĆ, ZAGREB, ŠUBIĆEVA 42, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 13. svibnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/16-01/63, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 12. Rješenje kojim je Mariju Brakusu, vlasniku obrta KLASTER, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Marijo Brakus, Split, Kopilica 62, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 23. svibnja 2012. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 453-02/12-37/32, URBROJ: 326-112-12-2
 13. Rješenje kojim je Hrvoju Pavlačiću, vlasniku obrta SPIN CONSULTING, obrt za zastupanje u osiguranju, Hrvoje Pavlačić, Karlovac, Grgura Ninskog 1, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-06/06-03/61, URBROJ: 326-112-06-2
 14. Rješenje kojim je društvu FT i Partneri d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Križanićeva 1, Zagreb, OIB 94997179582, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 4. ožujka 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/25, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
 15. Rješenje kojim je društvu Artela Pro d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Ksavera Šandora Đalskog 34,  Zagreb, OIB 71739829098, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 27. lipnja 2014. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/25, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
 16. Rješenje kojim se Martini Soldić, osnivaču obrta AZ FLUMEN, obrt za zastupanje u osiguranju, Martina Soldić, Viškovo, Viškovo 138/1, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju