59. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 23. rujna 2016. održana je 59. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, odobrava osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Dollar Bond fond 2; odobrava Prospekt Fonda, te se daje suglasnost na Pravila Fonda i na izbor Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, za obavljanje poslova depozitara za Fond
 2. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Hrvoja Šajkovića iz Zagreba, Malešnica 33, OIB: 00436051212, za obavljanje funkcije člana uprave društva HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o., Zagreb, Zadarska 80, na razdoblje od četiri (4) godine, počevši od dana izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 3. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Marijanu Galović iz Zagreba, Poljana Vladimira Njegovana 2, OIB: 16748617286, za obavljanje funkcije člana uprave društva HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o., Zagreb, Zadarska 80, na razdoblje od četiri (4) godine, počevši od dana izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 4. Rješenje kojim se Juri Hartmanu daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva PRVI FAKTOR d.o.o., Zagreb, Hektorovićeva 2, OIB: 63278028623, na mandat od 2 (dvije) godine
 5. Rješenje kojim se Renati Rogar daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 6. Rješenje kojim se Goranu Dujmoviću, osnivaču obrta AZ DUJMOVIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, Goran Dujmović, Ilije Gregurića 91, Brdovec, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 7. Rješenje kojim se preddruštvu POVIS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Gradići, Velika Gorica, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se Ivi Čali, osnivaču obrta AGENCIJA ČALLA, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivo Čala, Šibenik, Stjepana Radića 77 c, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim se Snježani Marcijan, osnivaču obrta SPES, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Snježana Marcijan, Velika Gorica, Stjepana Fabijančića Jape 135, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se Marijani Mrkonjić, osnivaču obrta AZ AGENT, obrt za zastupanje u osiguranju, VL. Marijana Mrkonjić, Sesvete, Sesvetski Kraljevec, Dugoselska 33a, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se društvu VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Zagreb, Savska 144/a, OIB 69568343122, daje odobrenje za pripajanje društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Maribor, Cankarjeva ulica 3, OIB 16760357166, Republika Slovenija, u skladu s Planom prekograničnog pripajanja od dana 6. svibnja 2016. godine
 12. Rješenje kojim se društvu VELEBIT OSIGURANJE d.d., Zagreb, Savska 144/a, OIB 42098054984, daje odobrenje za pripajanje društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Maribor, Cankarjeva ulica 3, Republika Slovenija, OIB 16760357166, u skladu s Planom prekograničnog pripajanja od dana 6. svibnja 2016. godine
 13. Rješenje kojim se društvu Lanište d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, OIB: 37553848651, odobrava Registracijski dokument, Obavijest o vrijednosnom papiru i Sažetak prospekta koji zajedno čine podijeljeni prospekt uvrštenja ukupno 54.985.733 obveznica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa 54.985.733,00 EUR, na uređeno tržište