3. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 20. siječnja 2017. održana je 3. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu
  2. Rješenje kojim se društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, izdaje odobrenje za rad i to za: obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom - upravljanje UCITS fondovima, obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom - upravljanje portfeljem prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište  kapitala i obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima  - osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom; a društvu ZODAKS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 04436004018, kao namjeravanom stjecatelju, izdaje se odobrenje za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, u visini od 100,00% temeljnog kapitala
  3. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Antu Lučića, za obavljanje funkcije člana uprave društva Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana donošenja ovoga rješenja
  4. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Dominika Licea za obavljanje funkcije člana uprave društva Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana donošenja ovoga rješenja
  5. Rješenje kojim se Vjeranu Zadri daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB 22694857747, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine računajući od dana imenovanja na tu funkciju
  6. Rješenje kojim se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, odobrava naknada za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja za 2017. godinu, u godišnjem iznosu od 7.704,00 kune, za svakog člana Fonda za zaštitu ulagatelja