66. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 22. studenog 2007. održana je 66. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu SREDIŠNJA DEPOZITARNA AGENCIJA d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, odobrava prospekt o izdavanju do najviše 20.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od najviše 7.500.000,00 kuna
  2. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, odobrava izmjena Prospekta i Statuta Select Eurobond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  3. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, odobrava izmjena Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  4. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, odobrava izmjena Prospekta i Statuta Select Novčanog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  5. Rješenje kojim se poništavaju transakcije sklopljene na Zagrebačkoj burzi d.d. dana 21. rujna 2007. godine, koje se odnose na trgovinu vrijednosnim papirom oznake BZJK-R-A, izdavatelja Božjakovina d.d. Božjakovina
  6. Rješenje kojim se ukida Privremeno rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klase: UP/I-451-04/07-27/16, Ur. broj: 326-323/07-1 od 25. listopada 2007. godine; i Privremeno rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klase: UP/I-451-04/07-27/16, Ur. broj: 326-323/07-8 od 29. listopada 2007. godine
  7. Rješenje kojim se trgovačkom društvu RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumara 13, odobrava se dopuna prospekta o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 192.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2018. godine, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-11/25, ur.broj: 326-111/07-5 od 25. listopada 2007. godine
  8. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, I. Lučića 2a, odobravaju Pravila Burze