15. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 22. ožujka 2007. održana je 15. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Karmelini Orsag iz Zdenaca Brdovečkih, Zdenačka 71, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Ivanu Radiću iz Zagreba, Devetačka 4, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Ivanu Radiću iz Zagreba, Devetačka 4, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Anti Lučiću iz Zagreba, Antuna Šoljana 9, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Anti Lučiću iz Zagreba, Antuna Šoljana 9, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Petri Radan iz Višnjana, Fabci 12, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Mariju Ivančiću iz Zagreba, Babićev prilaz 3, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Josipu Batinoviću iz Zagreba, Dobri dol 35, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Domagoju Buliću iz Zagreba, Kvintička 9, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se Goranu Švoriniću iz Rijeke, Nike Katunara 11, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 11. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ADENA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Malešnica VI 7, MBS 080447197, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 12. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ANIDA USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Sesvete, Kašinska 27/b, MBS 080135584, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 13. Rješenje kojim se društvu IN RIMA d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Pula, Uspon Svetog Stjepana 3, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
 14. Rješenje kojim se VOLKSBANK d.d. Zagreb, Varšavska 9, MBS 080126398, daje se suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 15. Rješenje kojim se Željku Kordiću iz Velike Gorice, Pleška 47A, rođenom dana 26. ožujka 1974. godine u Slavonskom Brodu, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave EUROHERC osiguranja d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, MBS 060012147
 16. Rješenje kojim se odbija izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ ZAGREB d.d. Zagreb, Selska cesta 136 - 138, MBS 080004103, Miroslavu Klepaču iz Samobora, Vladimira Ruždjaka 24, rođenom dana 02. studenog 1971. godine u Zagrebu
 17. Privremeno Rješenje kojim se društvu MERKUR OSIGURANJE d.d. daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom osiguranju te za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka, osiguranje troškova pravne zaštite i putno osiguranje
 18. Rješenje kojim se ŽELJKU BUNTAKU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 19. Rješenje kojim se PETRU PIERRU MATEKU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 20. Rješenje kojim se ANTUNU BURIĆU obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 21. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobravaju izmjene i dopune Prospekta KWSO CAPITAL FLEX otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 22. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14 odobravaju izmjene i dopune Prospekta EQUINOX II otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
 23. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA GLOBAL INVEST d.o.o., Varaždin, Anina 2, na imenovanje člana Uprave društva Gorana Dobrojevića iz Rijeke, Pomerio 21
 24. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA GLOBAL INVEST d.o.o., Varaždin, Anina 2, na imenovanje člana Uprave društva Andreja Lepoglavca iz Ivanca, Dr. Đure Arnolda 1
 25. Rješenje kojim se odobrava izbor SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d., Split, Ruđera Boškovića 16, koja će obavljati poslove depozitne banke za VELEBIT zatvoreni investicijski fond d.d. Zagreb, Divka Budaka 1D, i to na temelju ugovora sklopljenog između InterInvest d.o.o. za upravljanje fondovima, Zagreb, Heinzlova 47b i Societe Generale – Splitska banka d.d.. Split, Ruđera Boškovića 16
 26. Rješenje kojim se daje odobrenje Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o., Zagreb, Magazinska 69 za rad Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Sindikata hrvatskih Željezničara – Raiffeisen
 27. Rješenje kojim se daje suglasnost PBZ CROATIA OSIGURANJU d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, na imenovanje člana Uprave Društva Maria Radaković iz Zagreba, Ohridska 31
 28. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CAPITAL ONE
 29. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investments d.o.o., Zagreb, Radnička 39/II, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna Europa (Ilirika JIE)
 30. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Ilirika Investments d.o.o., Zagreb, Radnička 39/II, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna Europa Balanced
 31. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP INVEST d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1/d, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom OTP novčani fond
 32. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP INVEST d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1/d, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom OTP euro obveznički fond
 33. Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP INVEST d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1/d, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom OTP uravnoteženi fond
 34. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobrava Prospekt i Statut HPB Novčanog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 35. Rješenje kojim se BLAŽENKI EROR MATIĆ obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja
 36. Rješenje kojim se VERONIKI ŠAPINA-PEZELJ obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i traje dvije godine od dana pravomoćnosti Rješenja