57. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 21. prosinca 2006. održana je 57. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Antunu Buriću iz Zagreba, Gomboševa 6, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 2. Rješenje kojim se Denisu Fuduriću iz Matulja, Mihelići 23, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 3. Rješenje kojim se Denisu Fuduriću iz Matulja, Mihelići 23, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 4. Rješenje kojim se Draženku Pavliniću iz Zagreba, Lošinjska 31, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 5. Rješenje kojim se Gordanu Nagliću iz Zagreba, Breza 2, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 6. Rješenje kojim se Hrvoju Bujanoviću iz Zagreba, Štefanićeva 5, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 7. Rješenje kojim se Ireni Lukinić iz Varaždina, Anina 17, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 8. Rješenje kojim se Iva Zahrastnik iz Laduča, V. Nazora 29a, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 9. Rješenje kojim se Ivi Zahrastnik iz Laduča, V. Nazora 29a, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 10. Rješenje kojim se Ivani Mikšić iz Zagreba, Nova cesta 142a, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 11. Rješenje kojim se Juri Zubaku iz Velike Gorice, S. Kolara 72, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 12. Rješenje kojim se trgovačkom društvu SUNČANI HVAR d.d., Hvar, Dolac bb, odobrava prospekt o izdavanju 885.161 redovne dionice na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 88.516.100,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je poslovanje Libertas osiguranja d.d. Zagreb usklađeno sa odredbama Zakona o osiguranju i kojim se Libertas osiguranju d.d. Zagreb daje dozvola za obavljanje poslova osiguranja te mu se odobrava pripajanje Generali osiguranja d.d. i Generali životnog osiguranja d.d.
 14. Rješenje kojim se daje odobrenje Micheleu Ciriecu iz Zagreba, Gajeva 7, rođenom dana 26. veljače 1963. godine u Rimu, Republika Italija, za obavljanje funkcije člana uprave Libertas osiguranja d.d. Zagreb
 15. Rješenje kojim se daje odobrenje Josipu Kereti iz Zagreba, Gradiška 4 , rođenom dana 11. ožujka 1965. godine u Kninu, za obavljanje funkcije člana uprave Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb
 16. Rješenje kojim se Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, Paromlinska cesta 2, MBS 080000014, daje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 17. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo A. Š. d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Split, Dubrovačka 3, MBS 060059324, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 18. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo B.I.G. d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Vincetova 10/4, MBS 080339529, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 19. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CROATIA AGENT LOŠINJ d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Mali Lošinj, Riva Lošinjskih Kapetana 34, MBS 040108576, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 20. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CROATIA-BROKER d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Prelog, Trg Sv. Florijana 20, MBS 070006542, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 21. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ČORKO d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Varaždin, S. Glavača 16, MBS 070014010, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 22. Rješenje kojim se utvrđuje da je DVP HIMERA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Dubrava 212/I, MBS 080335997, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 23. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo LIBERTAS ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Kenedijev trg 6/b, MBS 080340119, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 24. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo OVB Allfinanz Croatia d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Maksimirska 96/I, MBS 080269644, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 25. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Zastupanje u osiguranju PINTARIĆ d.o.o. Varaždin, Dobriše Cesarić 60, MBS 070048197, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 26. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo RUBY d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Androv Breg 5, MBS 040089176, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 27. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo SVETI MARTIN d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Dugo Selo, Josipa Zorića 202, MBS 080394422, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 28. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ZENIT EUROZASTUPSTVO d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/12, MBS 080327165, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 29. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima POBA ICO Invest d.o.o. Zagreb na imenovanje člana Uprave Društva Željka Dragovića
 30. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Račkog 6, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda PBZ Novčani Fond
 31. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Račkog 6, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Euro Novčani Fond
 32. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Račkog 6, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Equity Fond
 33. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Račkog 6, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Kunski Novčani Fond
 34. Rješenje kojim se poništavaju se transakcije sklopljene na Zagrebačkoj burzi d.d. dana 26. listopada 2006. godine, s brojem transakcije od 18 do 32, koje se odnose na trgovinu vrijednosnim papirom oznake HDEL-R-A, izdavatelja HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb, ukupne količine 130.146 dionica
 35. Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2007. godinu
 36. Statistički standardi osiguranja
 37. Rješenje kojim se trgovačkom društvu OT – OPTIMA TELEKOM d.o.o., Zagreb, Bani 75/a, odobrava prospekt o izdavanju do 250.000.000 obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 250,000,000.00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2014. godine