65. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 21. listopada 2016. održana je 65. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Vesnu Tomljenović Čičak, za obavljanje funkcije članice uprave društva Raiffeisen Invest d.o.o. za upravljanje UCITS fondovima, Heinzelova 44, Zagreb, na mandat u trajanju do 1. siječnja 2021. godine
  2. Rješenje kojim se daje odobrenje Renati Kašnjar-Putar, za obavljanje funkcije članice uprave PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, za razdoblje od 1 (jedne) godine, počevši od 1. siječnja 2017. godine
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ivu Medaka, za obavljanje funkcije člana uprave društva PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, Gundulićeva 23, Zagreb, na razdoblje od pet (5) godina, počevši od dana izdavanja ovoga rješenja
  4. Rješenje kojim se daje odobrenje Radojki Hainski, za obavljanje funkcije članice uprave CROATIA osiguranje mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. Zagreb, Vatroslava Jagića 33, za razdoblje od 1 (jedne) godine, počevši od 1. siječnja 2017. godine
  5. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Andrije Hebranga 34, za preuzimanje poslova upravljanja nad Inspire Private – otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom, OIB: 57255663752, od Alternative Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Republike Austrije 1
  6. Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, izdaje  suglasnost za bitne promjene prospekta InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  7. Rješenje kojim se Ivici Vedrišu, osnivaču obrta AZ Vedriš, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivica Vedriš, Grgura Karlovčana 16, Kalinovac, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se Vlatku Lneničeku, osnivaču obrta Opereta savjetovanje, obrt za zastupanje u osiguranju, Vlatko Lneniček, Zagreb, Kranjčevićeva 53, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  9. Rješenje kojim se društvu HTP KORČULA d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217, odobrava jedinstveni prospekt uvrštenja 722.409 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 36.120.450,00 kuna, na uređeno tržište