43. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 21. rujna 2006. održana je 43. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se društvu HOTEL KOMPAS d.d. Dubrovnik, Šetalište kralja Zvonimira 56, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva HOTEL KOMPAS d.d. Dubrovnik u kotaciju javnih dioničkih društava
  2. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen International Bank – Holding AG, Am Stadtpark 9, 1030 Beč, Austrija, ne odobrava status institucionalnog ulagatelja.
  3. Rješenje kojim se društvu Raiffeisenbank-Zagreb-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Kaiserfeldgasse 5-7, A-8010 Graz, Austrija, ne odobrava status institucionalnog ulagatelja
  4. Rješenje kojim se odbija zahtjev Ante Petrovića iz St. Pöltena, Dr. Otto Tschadek-Str.32/1, Austrija, rođenog dana 07. svibnja 1962. godine u Prisadi, Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju
  5. Rješenje kojim se odbija zahtjev Branka Šinceka iz Varaždina, Vladimira Deduša 15, rođenog dana 10. siječnja 1957. godine u Varaždinu, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  6. Rješenje kojim se odbija zahtjev za imenovanje člana uprave društva CEBA INVEST d.o.o.
  7. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47b, odobrava osnivanje InterInvest Cash fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  8. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb, Heinzelova 47b, odobrava osnivanje InterInvest Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  9. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, Magazinska 69, odobrava osnivanje RF 105 otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom