34. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 21. srpnja 2006. održana je 34. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu EUROAGRAM TIS d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva SUNCE OSIGURANJE d.d., Zagreb, Braće Domany 6.
 2. Rješenje kojim se trgovačkom društvu MGK-PACK d.d., Rijeka, Milutina Barača 7, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva PLUTO d.d., Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 48.
 3. Rješenje kojim se društvu DIOKI d.d. Zagreb, Žitnjak bb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva DIOKI d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava.
 4. Rješenje kojim se društvu ERA KAPITAL d.o.o. Zagreb, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
 5. Rješenje kojim se društvu KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
 6. Rješenje kojim se Siniši Žanetiću iz Zagreba, Remete 62a, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme.
 7. Rješenje kojim se Vlasti Perše-Oroz iz Zagreba, Hondlova 2a, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme.
 8. Rješenje kojim se Brigiti Balog Grozdek iz Zagreba, iz Zagreba, Dugoratska 10 daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
 9. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PROSPECTUS INVEST d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, odobrava osnivanje PROSPECTUS GLOBAL EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
 10. Rješenje kojim se daje suglasnost PBZ CROATIA OSIGURANJU d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, na imenovanje predsjednika uprave Društva gosp. Dubravka Štimca i člana Uprave Društva gđe.Vanje Njavro Kern na rok od 90 dana od konačnosti ovog rješenja.
 11. Rješenje kojim se trgovačkom društvu PETROKOV-DUBROVNIK d.o.o., Cavtat, Put od Cavtata 10, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva PANONIJA d.d., Osijek, Sv. L. B. Mandića b.b