35. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 21. lipnja 2007. održana je 35. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Đuri Lobašu iz Zagreba, Vajdin vijenac 4, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Krešimiru Baneku iz Zagreba, Gračanska cesta 47, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se MENSURU JAŠAREVIĆU iz Strmca, Platana 14, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva LIPA MILL d.d., Zagreb, Ivekovićeva 2
 4. Rješenje kojim se trgovačkom društvu Veneto banka d.d., Zagreb, Draškovićeva 58, odobrava prospekt o izdavanju 952.280 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti od 95.228.000,00 kuna
 5. Privremeno rješenje kojim se društvu BASLER OSIGURANJE d.d. Zagreb, Vukovarska 269d, MBS 080356936, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje raznih financijskih gubitaka i osiguranje pravne zaštite
 6. 1Privremeno rješenje kojim se društvu KVARNER WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE d.d. Rijeka, Osječka 46, MBS 080026313 daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju
 7. Rješenje kojim se Jasni Crljenici iz Marčane, Marčana 343, vlasnici obrta RE-PROFIT za zastupanje u osiguranju, Marčana, Marčana 343, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se društvu Marshaly Insurance Associated društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Radnička cesta 30, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim se HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, MBS: 080010698, daje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest, Zagreb, Ilica 5, odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Novčani fond
 11. Rješenje kojim se društvu MediteranInvest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24 odobrava izmjena Prospekta i statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Učka-Marjan d.d.
 12. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, na imenovanje člana Uprave Društva Nadice Marinković iz Zagreba, Malešnica 33
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 5, Oktogon, odobrava osnivanje PBZ I-Stock fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 14. Rješenje kojim se brokerskom društvu Antea brokeri d.o.o., Zagreb, Derenčinova 1, MBS: 01853287; uvjetno oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima
 15. Rješenje kojim se Sanji Ćorić iz Zagreba, Lastovska 26, rođenoj dana 25. studenog 1966. godine u Ljubljani, Republika Slovenija, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Jadransko osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2, MBS 060006216
 16. Mišljenje o primjeni odredbi Pravilnika o načinu i metodi izračuna iznosa ukupne naknade za ugovore o operativnom leasingu
 17. Mišljenje o primjeni odredbi članka 36. Zakona o leasingu
 18. Rješenje kojim se Žaranu Periću iz Karlovca, rođenom 07. studenog 1955. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva