28. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 21. lipnja 2006. održana je 28. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Rješenje kojim se Ivanu Kovačecu iz Zagreba, Šeferova 2, izdaje se dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
  2. Rješenje kojim se Marku Petrasu iz Zagreba, Karašička 38, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
  3. Rješenje kojim se Marku Petrasu iz Zagreba, Karašička 38, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
  4. Rješenje kojim se daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Jadransko osiguranje d.d. Split, Put Supavla 1/II, MBS 060006216, za Ivana Penića iz Splita, Odeska 7, rođenog u Bajagićima 25. studenog 1952. godine
  5. Rješenje kojim se GRADU RIJECI, Rijeka, Korzo 16, odobrava prospekt o izdavanju municipalnih obveznica javnom ponudom i objavljivanje podataka iz prospekta iz točke 1. prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju
  6. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10, odobrava osnivanje AUREUS BALANCED otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  7. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o. Zagreb, Savska cesta 141, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta JADRAN KAPITAL d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, Zagreb, Savska cesta 141
  8. Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom trgovačkom društvu RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Petrinjska 59