21. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 10. lipnja 2021. na 21. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Equity World fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ivanu Bergam za obavljanje funkcije članice uprave društva OTP Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1d, OIB: 96261939721, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od dana zaprimanja ovog rješenja
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zorislava Vidovića za obavljanje funkcije člana uprave društva OTP Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Divka Budaka 1d, OIB: 96261939721, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od 2. srpnja 2021.
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Darinka Ivkovića za obavljanje funkcije člana uprave društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB: 22694857747, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  5. Rješenje kojim se Robertu Jezerčiću, osnivaču obrta za brokerske poslove u osiguranju Summit posredovanje u osiguranju, obrt za brokerske poslove u osiguranju, Robert Jezerčić, Zagreb, Prilaz Ivana Visina 3, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Maji Barić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju M.A.B.A., obrt za zastupanje u osiguranju, Maja Barić, Čakovec, I. G. Kovačića 62, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja