71. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 20. prosinca 2007. održana je 71. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Odluka kojom se Subjekti nadzora iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2008. godinu («Narodne novine» br. 130/07), oslobađaju plaćanja naknada za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2008. godine
 2. Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2008. godinu
 3. Rješenje kojim se BRANKU ROGLIĆU iz Podstrane, Tješimirova 22, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva CROATIA-BATERIJE d.d., Zagreb, Koturaška 69
 4. Rješenje kojim se trgovačkom društvu HOTEL LAPAD d.d., Dubrovnik, Lapadska obala 37, odobrava prospekt o izdavanju 2.192.844 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 21.928.440,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici
 5. Rješenje kojim se Ivici Boltužiću iz Zagreba, Jordanovac 113, rođenom dana 22. siječnja 1955. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave u ovlaštenom društvu CROBA VRIJEDNOSNICE d.o.o., Zagreb, Kvaternikov trg 9
 6. Rješenje kojim se Srećku Fodreku iz Varaždina, Ognjena Price 26, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Goranu Mesecu iz Ivanca, V. Nazora 10 izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Ratku Špirelji iz Varaždina, Krapinska 28, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Ratku Špirelji iz Varaždina, Krapinska 28, rođenom 24. prosinca 1961. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva Finesa Capital d.d., Varaždin, I. Kukuljevića 25
 10. Rješenje kojim se Zoranu Matkoviću iz Varaždina, Zrinskih i Frankopana 1, rođenom 18. listopada 1961. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva Finesa Capital d.d., Varaždin, I. Kukuljevića 25
 11. Rješenje kojim se društvu Finesa Capital d.d.- u osnivanju, Varaždin, I. Kukuljevića 25, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 12. Rješenje kojim se trgovačkom društvu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica društva, u ukupnom iznosu od HRK 700.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine, oznake HEP-O-17CA, u prvu kotaciju Zagrebačke burze
 13. Rješenje kojim se Ivanu Znaoru iz Imotskog, Blajburška 22, vlasniku Obrta za zastupanje u osiguranju FIDES, Imotski, Blajburška 22, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 14. Rješenje kojim se društvu OSIGURANJE ZAGREB d.d. Zagreb, Ožegovićeva 16, MBS: 080024555, daje odobrenje za promjenu imenovanog ovlaštenog aktuara
 15. Rješenje kojim se Snježani Bertoncelj iz Zagreba, Slovenska 13, obnavlja licenca za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvima i vrijedi pet godina od dana izdavanja
 16. Rješenje kojim se Dinku Novoselcu iz Zagreba, Josipa Pupačića 2, obnavlja licenca za ovlaštenog upravitelja mirovinskim osiguravajućim društvima i vrijedi pet godina od dana izdavanja
 17. Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda
 18. Rješenje kojim se ukida Privremeno rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klase: UP/I-451-04/07-27/15, Ur. broj: 326-323/07-1 od 24. listopada 2007. godine
 19. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1/d, odobrava osnivanje OTP INDEKSNI FOND, otvoreni investicijski fonda s javnom ponudom
 20. Rješenje kojim se Azemu Rakoviću iz Dornbirna, Bildgasse 3, Republika Austrija, rođenom dana 30. studenog 1971. godine u Bregenzu, Republika Austrija, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Osiguranje Helios d.d. Zagreb, Poljička 5, MBS080003004
 21. Rješenje kojim se društvu Generali osiguranje d.d. Zagreb, Hektorovićeva 2, MBS 080122389, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje jamstava i osiguranje troškova pravne zaštite
 22. Rješenje kojim se Sadžidi Lešina iz Osijeka, Gundulićeva 129, vlasnici obrta DADA za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, Osijek, Gundulićeva 129, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 23. Izvještaj o liberalizaciji obveznih osiguranja u prometu