49. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 20. rujna 2007. održana je 49. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se društvu MOMENTUM BROKERI d.o.o. – u osnivanju, Zagreb, Đorđićeva 23, izdaje na neodređeno vrijeme, dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to: točka 1. - kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za račun nalogodavca); točka 2. - trgovina u spekulacijske svrhe - kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun; točka 3. – upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i druge oblike imovine iz imovine iz članka 74. stavka 5. ovog Zakona za račun nalogodavca – vlasnika portfelja; točka 4. - poslovi posebne burzovne trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude na kupnju i na prodaju vrijednosnih papira, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenim vrijednosnim papirima i točka 7. – Investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire
 2. Rješenje kojim se Vilimu Klemenu iz Zagreba, Horvatovac 15, rođenom dana 24. travnja 1966. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave u ovlaštenom društvu MOMENTUM BROKERI d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 23
 3. Rješenje kojim se Niki Deliću iz Zagreba, Redovka 5, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Ani Murgić iz Zagreba, Ive Tijardovića 18, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Tomislavu Marincu iz Zagreba, Jamine 8c, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 6. Rješenje kojim se Tomislavu Marincu iz Zagreba, Jamine 8c, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 7. Rješenje kojim se društvu HORGAS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Poreč, Motovunska 43, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima KD Investments d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, odobrava osnivanje KD Nova Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 9. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, odobrava osnivanje AC Balkan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 10. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava osnivanje Erste TOTAL EAST otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 11. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, Radnička 39, odobrava osnivanje Platinum Blue Chip otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 12. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest d.o.o., Zagreb, Radnička 39, odobrava osnivanje Platinum Jugoistočna Europa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 13. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima VB Invest d.o.o., Zagreb, Boškovićeva 18, odobrava osnivanje VB CASH otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 14. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima VB Invest d.o.o., Zagreb, Boškovićeva 18, odobrava osnivanje VB HIGH EQUITY otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 15. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 43, MBS 080315223, daje odobrenje za obavljanje poslova finacijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 16. Uputa za izračun realne godišnje kamatne stope sukladno odredbi Pravilnika o načinu i metodi izračuna realne godišnje kamatne stope za ugovor o financijskom leasingu („Narodne novine“ br. 42/07)
 17. Rješenje kojim se trgovačkom društvu INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
 18. Rješenje kojim se trgovačkom društvu JADRANKA d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze
 19. Rješenje kojim se trgovačkom društvu JADROLINIJA društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, odobrava prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 70.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2012. godine
 20. Rješenje kojim se trgovačkom društvu JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Zagreb, Listopadska 2, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Zagreb, Listopadska 2, u kotaciju javnih dioničkih društava