48. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 19. listopada 2006. održana je 48. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Andreju Deuru iz Zagreba, Z. Kunc 3, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 2. Rješenje kojim se Vjeranu Filippiju iz Zagreba, Grškovićeva 30, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 3. Rješenje kojim se Vjeranu Filippiju iz Zagreba, Grškovićeva 30, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 4. Rješenje kojim se Zoranu Iliću iz Zagreba, Kombolova 9 oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 5. Rješenje kojim se društvu ŠTEDBANKA d.d. Zagreb, Slavonska avenija 3, MBS: 080004322, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima, iz članka 34. točka 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 6. Rješenje kojim se ovlaštenom društvu COMPLETE LINE d.o.o. Sisak, S. i A. Radića 8a, MBS: 070003280, oduzima dozvola za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca - vlasnika portfelja i investicijskog savjetovanja
 7. Rješenje kojim se ovlaštenom društvu VOLKSBANK d.d. Zagreb, Varšavska 9, MBS: 080126398, oduzima dozvola za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca - vlasnika portfelja i investicijskog savjetovanja
 8. Rješenje kojim se trgovačkom društvu ATLANTIC GRUPA d.d. Zagreb, Miramarska 23, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 115.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2011. godine
 9. Rješenje kojim se Ingrid Lenac iz Zagreba, II Maksimirsko naselje 13, rođenoj dana 10. svibnja 1968. godine u Zagrebu, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 10. Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 11. Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju na stanicama za tehnički pregled vozila
 12. Rješenje kojim se daje suglasnost PBZ CROATIA OSIGURANJU d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, na imenovanje predsjednika Uprave Društva gosp. Dubravka Štimca iz Zagreba, Veslačka 2
 13. Rješenje kojim se daje suglasnost PBZ CROATIA OSIGURANJU d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, na imenovanje člana Uprave Društva gđe.Vanje Njavro Kern iz Zagreba, Odranska 6