40. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 19. srpnja 2007. održana je 40. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se Miroslavu Blaževu iz Zagreba, Mandrovićeva 3a, rođenom 21. listopada 1963. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva INVESTCO VRIJEDNOSNICE d.o.o. Zagreb, Boškovićeva 3
 2. Rješenje kojim se Danielu Nevidalu iz Zagreba, Petrova 155, rođenom 24. svibnja 1970. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14
 3. Rješenje kojim se Korneliji Lojo iz Zagreba, Bišćanov put 9b, rođenoj 04. svibnja 1976. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu ICF d.o.o. Zagreb, Miramarska 24
 4. Rješenje kojim se Nenadu Gruboru iz Zagreba, Aleja A. Augustinčića 21, rođenom dana 19. studenog 1964. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja ovlaštenog društva HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
 5. Rješenje kojim se Sanji Klasić iz Zagreba, Vranička 19, rođenom dana 23. prosinca 1974. godine, daje s odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja ovlaštenog društva HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
 6. Rješenje kojim se Marini Kovačević iz Zadra, Grigora Viteza 1c, rođenoj dana 18. svibnja 1960. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja ovlaštenog društva HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
 7. Rješenje kojim se Jošku Mihiću iz Zagreba, Pantovčak 154, rođenom dana 24. travnja 1972. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja ovlaštenog društva HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
 8. Rješenje kojim se Slavici Ravlić iz Osijeka, Sjenjak 123, rođenoj dana 22. svibnja 1962. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja ovlaštenog društva HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
 9. Rješenje kojim se Marku Stašiću iz Rijeke, Ive Vojnovića 25, rođenom dana 23. lipnja 1977., daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja ovlaštenog društva HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
 10. Rješenje kojim se Darku Umiću iz Luga Samoborskog, Ljudevita Posavskog 24, rođenom dana 14. studenog 1959. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja ovlaštenog društva HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6
 11. Rješenje kojim se Tomislavu Kalafatiću iz Zagreba, Gorjanska 15, rođenom dana 10. rujna 1974. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja ovlaštenog društva ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a
 12. Rješenje kojim se Animariji Smolić iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 9C, rođenoj dana 26. svibnja 1977. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja ovlaštenog društva ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a
 13. Rješenje kojim se trgovačkom društvu AD PLASTIK d.d., Solin, Matoševa ulica 8, odobrava prospekt o izdavanju 1.259.875 redovnih dionica na ime, privatnom ponudom, ukupne vrijednosti 125.987.500,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici
 14. Rješenje kojim se društvu METROHOLDING d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 5, Zagreb, MBS: 080021995, daje odobrenje za daljnje stjecanje poslovnog udjela, kojim prelazi 75% udjela u temeljnom kapitalu brokerskog društva PARTNER KAPITAL d.o.o. Zagreb, Vončinina 2
 15. Rješenje kojim se Krešimiru Kopsejaku iz Zagreba, Crnojezerska 18, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 16. Rješenje kojim se Jakovu Kozini iz Zagreba, Kušlanova 44, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 17. Rješenje kojim se Nataši Mihinjač iz Varaždina, Dalmatinska 1, rođenoj 19. travnja 1971.g godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Vaba d.d. banka Varaždin, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1
 18. Rješenje kojim se Željku Trcinu iz Zagreba, V. Varičaka 9, rođenom 07. lipnja 1966. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva TRCIN VRIJEDNOSNICE d.o.o., Zagreb, Varšavska 9
 19. Rješenje kojim se Krsti Čvelji iz Zadra, Molatska 75, rođenom 27. srpnja 1952. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu OTP banka Hrvatska d.d., Zadar, Domovinskog rata 3
 20. Rješenje kojim se Marinku Papugi iz Zagreba, VI Požarinje 7, rođenom 13. listopada 1961. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4
 21. Rješenje kojim se Borisu Kozariću iz Siska, Frana Kršinića 23, rođenom 10. travnja 1978. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva Complete Line d.o.o., Sisak, S. i A. Radića 8a
 22. Rješenje kojim se Ivi Balenu iz Zaprešića, Ulica grada Kaštela 5, rođenom 18. rujna 1972. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Societe Generale Splitska banka d.d., Split, R. Boškovića 16
 23. Rješenje kojim se Zvonimiru Akrapu iz Splita, Marina Getaldića 33, rođenom 26. rujna 1972. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Societe Generale Splitska banka d.d., Split, R. Boškovića 16
 24. Rješenje kojim se Siniši Juriću iz Zagreba, Vrhovec 233c, rođenom, 25. srpnja 1972. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Societe Generale Splitska banka d.d., Split, R. Boškovića 16
 25. Rješenje kojim se Društvu Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja bb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Olympia Vodice d.d., Vodice, Ljudevita Gaja bb, u kotaciju javnih dioničkih društava
 26. Rješenje kojim se Josipu Ivančiću iz Sotina, Fruškogorska 5, rođenom 18. prosinca 1968. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4
 27. Rješenje kojim se Marku Wolflu iz Zagreba, V. Varičaka 11, rođenom 26. travnja 1977. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4
 28. Rješenje kojim se Damiru Skansiju iz Zagreba, M. Radonje 16, odobrava stjecanje poslovnog udjela u visini 32,37% temeljnog kapitala društva CREDOS d.o.o., Zagreb, Kraljevićeva 6, MBS 080171112
 29. Rješenje kojim se Darku Tipuriću iz Zagreba, Kraljevićeva 6, odobrava se stjecanje poslovnog udjela u visini 64,23% temeljnog kapitala društva CREDOS d.o.o., Zagreb, Kraljevićeva 6, MBS 080171112
 30. Rješenje kojim se trgovačkom društvu INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, odobrava prospekt o izdavanju 10.000 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 20.000.000,00 kuna
 31. Rješenje kojim se društvu CARDIF d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2A daje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, društvu CARDIF SA 5. Avenue Kleber 75798, Paris Cedex 16, Francuska daje odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu CARDIF d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2A, a Ani Ivančić iz Zagreba, Đorđićeva 23 i Žarku Fatoviću iz Zagreba, Filipovićeva 16A daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave CARDIF d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2A
 32. Rješenje kojim se daje odobrenje Ljilji Vasilj - Starčić iz Zagreba, Mlinovi 64b, rođenoj dana 01. siječnja 1963. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina, za obavljanje funkcije člana uprave društva HOK - OSIGURANJE d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a, MBS 080401248
 33. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, na imenovanje članice Uprave društva Vesne Tomljenović Čičak iz Zagreba, Jablanska 36
 34. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta HPB Global otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 35. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta HPB Obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom