73. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 18. studenog 2016. održana je 73. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom
  2. Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici
  3. Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Barboru Valkovu, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 44, na mandat u trajanju od četiri (4) godine od dana izbora
  5. Rješenje kojim se društvu Nord-Mitte-Süd DZ Beteiligungsholding GmbH & Co. KG, Wilhelm-Haas-Platz, Neu-Isenburg, Savezna Republika Njemačka, MBS: 42316, izdaje prethodna suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu VB LEASING d.o.o. iz Zagreba, Horvatova 82, OIB: 55525619967, u visini od 11,47% udjela u kapitalu
  6. Rješenje kojim se društvu MERKUR OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 08937835435, daje odobrenje za pripajanje društva GLOBAL POSLOVNO SAVJETOVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 40108182422
  7. Rješenje kojim se društvu BONITAS posredovanje d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, Bukovac 125, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju