58. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 18. listopada 2007. održana je 58. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, odobrava prospekt o izdavanju 382.970 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, javnom ponudom, ukupne vrijednosti 15.318.800,00 kuna, pojedinačne nominalne vrijednosti 40,00 kuna po dionici
 2. Rješenje kojim se društvu ARGUS VRIJEDNOSNICE d.o.o.– u osnivanju, Zagreb, Makančeva 16, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 3. Rješenje kojim se Mariji Rebić iz Zagreba, Gospodska 16, rođenoj dana 30. kolovoza 1977. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva ARGUS VRIJEDNOSNICE d.o.o. Zagreb, Makančeva 16
 4. Rješenje kojim se Marinu Feriću iz Splita, Viška 19, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se brokerskom društvu Krentschker Vrijednosnice d.o.o., Zagreb, Jurišićeva 19, oduzima dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, točka 4.- poslovi posebne burzovne trgovine
 6. Rješenje kojim se brokerskom društvu Krentschker Vrijednosnice d.o.o., Zagreb, Jurišićeva 19, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to: točka 3.- upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i druge oblike imovine iz imovine iz članka 74. stavka 5. ovog Zakona za račun nalogodavca– vlasnika portfelja i točka 7.- Investicijsko savjetovanje– savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire
 7. Rješenje kojim se Saši Peršiću iz Šapjana, Pasjak 21, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Rudolfu Hoferu, državljaninu Republike Austrije, s prebivalištem u Grazu, Hilmteichstrase 19, rođenom 17. veljače 1967. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva KRENTSCHKER Vrijednosnice d.o.o., Zagreb
 9. Rješenje kojim se Vinku Vukadinu iz Zagreba, Nehajska 6, rođenom 03. studenoga 1959. godine, daje odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva KRENTSCHKER Vrijednosnice d.o.o., Zagreb
 10. Rješenje kojim se društvu Assicurazioni Generali S.p.A. Italija, 34132 Trst, Piazza Duca degli Abruzzi 2, daje odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela od preko 50% dionica društva Generali osiguranje d.d. Zagreb, Hektorovićeva 2, MBS 080122389
 11. Rješenje kojim se Aleksandru Volariću iz Malog Lošinja, Brdina 8, vlasniku obrta AUTO „RIO“ MALI LOŠINJ, Mali Lošinj, Dražica bb, MBO:90249542, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se Ani Živić iz Osijeka, Bele Bartoka 18, vlasnici obrta ACROOS obrt za djelatnosti u osiguranju, Osijek, Stjepana Radića 44, MBO: 90472861, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 13. Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Draženu Frideriću iz Sesveta, Kraljevačka 7, vlasniku obrta zastupanje u osiguranju PREMIUM, Sesvete, Kraljevačka 7
 14. Rješenje kojim se Martini Zemljić iz Velike Mlake, Smendrovićeva 20, vlasnici obrta DANMAR obrt za zastupanje u osiguranju, Velika Mlaka, Smendrovićeva 20, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
 15. Rješenje kojim se društvu YACHT-POOL d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Petra Berislavića 3, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 16. Rješenje kojim se Tomi Računici iz Šibenika, Petra Preradovića 28, vlasniku obrta ASTRAL, obrt za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, Šibenik, Petra Preradovića 28, MBO: 92078567, oduzima dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 17. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39/II odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna Europa Balanced
 18. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39/II odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Jugoistočna Europa
 19. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39/II odobravaju izmjene Prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Azijski Tigar
 20. Rješenje kojim se odbija zahtjev društva „i4next Croatia d.o.o.”, Zagreb, Sarajevska 62 za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga
 21. Rješenje kojim se Renati Pondeljak i Klaudiji Karabuva Vidas daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva OTP Leasing d.d., Zagreb, Zelinska 2, MBS: 080571512; i društvu OTP Leasing d.o.o., Zagreb, Zelinska 2, MBS: 080571512, daje odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga
 22. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 23. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Fixed Income otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 24. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Money Market otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 25. Rješenje kojim se GRADU OSIJEKU, Osijek, Kuhačeva 9, odobrava dopuna prospekta o izdavanju municipalnih amortizirajućih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 HRK, u denominaciji od HRK 1, dospijeća 2017. godine, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-11/17, ur.broj: 326-111/07-4 od 02. kolovoza 2007. godine, a rješenjem klasa: UP/I-451-04/07-11/32, ur.broj: 326-111/07-2 od 11. listopada 2007. godine dopunu istog
 26. Rješenje kojim se društvu Središnja depozitarna agencija d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, odobravaju Izmjene i dopune Upute Središnje depozitarne agencije d.d. za provedbu upisa u depozitorij
 27. Rješenje kojim se trgovačkom društvu VETERINA d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica trgovačkog društva VETERINA d.d., Kalinovica, Svetonedjeljska 2, u prvu kotaciju Zagrebačke burze