19. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 18. travnja 2007. održana je 19. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Rješenje kojim se trgovačkom društvu AGROKOR d.d., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva TISAK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 2
 2. Rješenje kojim se Marinu Prskalu iz Zagreba, Ksaver 18, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Marinu Prskalu iz Zagreba, Ksaver 18, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se utvrđuje da je Želimir Ećimović iz Osijeka, Šetalište kardinala F. Šepera 1, vlasnik obrta S. I. C. ECHO za zastupanje u osiguranju, Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1, MBO 90465237, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 5. Rješenje kojim se društvu I. H. M. d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Republike Austrije 27, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 6. Zaključak kojim se u cijelom tekstu rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-453-06/06-03/165, Ur. Broj: 326-112-07-3 od 15. veljače 2007. godine ispravlja greška tako da umjesto Muster treba stajati Mustar
 7. Privremeno rješenje kojim se OSIGURANJU ZAGREB d.d. Zagreb, Ožegovićeva 16, MBS080024555, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju
 8. Privremeno rješenje kojim se JADRANSKO OSIGURANJE d.d. Zagreb, Listopadska 2, MBS060006216, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranja jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
 9. Privremeno rješenje kojim se EUROHERC osiguranje d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, MBS060012147, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrstama osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranja jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka i putno osiguranje
 10. Rješenje kojim se ERSTE SPARKASSEN OSIGURANJE d.d. za životno osiguranje, Zagreb, Miramarska 23, MBS 080528486, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o osiguranju u skupini životnih osiguranja
 11. Privremeno rješenje kojim se CROATIA zdravstvenom osiguranju d.d. Zagreb, Miramarska 22, MBS 080484163, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom osiguranju u vrsti osiguranja zdravstveno osiguranje
 12. Privremeno rješenje kojim se CROATIA osiguranju d.d. Zagreb, Miramarska 22, MBS080051022, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju
 13. Privremeno rješenje kojim se društvu CROATIA LLOYD d.d. za reosiguranje, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62, MBS 080042688, daje dozvola isključivo za poslove sklapanja i ispunjavanja ugovora o reosiguranju
 14. Privremeno rješenje kojim se ALLIANZ REOSIGURANJU d.d. Zagreb, Selska cesta 136-138, MBS 080509277, daje dozvola isključivo za poslove sklapanja reosiguranja
 15. Privremeno rješenje kojim se AGRAM životnom osiguranju d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, MBS 080151945, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o osiguranju u skupini životnih osiguranja
 16. Rješenje kojim se BANCI SONIC d.d. Savska cesta 131, Zagreb, MBS 080011326, daje suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
 17. Rješenje kojim se BASLER ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d. Zagreb, Vukovarska 269d, MBS080373222, daje dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora u skupini životnih osiguranja
 18. Rješenje kojim se daje suglasnost Društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima Erste DMD d.o.o., na imenovanje članice Nadzornog odbora društva Sandre Radnić iz Zagreba, Horvaćanska cesta 45
 19. Pravilnik kojim se uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
 20. Rješenje kojim se daje suglasnost Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Nike Grškovića 31, na imenovanje člana Uprave Društva Dinka Novoselca iz Zagreba, Josipa Pupačića 2
 21. Rješenje kojim se daje suglasnost Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Nike Grškovića 31, na imenovanje člana Uprave Društva Davora Doke iz Zagreba, Cvjetna cesta 7 a
 22. Rješenje kojim se društvu MediteranInvest d.o.o. društvo za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24 odobrava se izmjena Prospekta i statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Učka-Marjan d.d..
 23. Rješenje kojim se Vesni Živković iz Samobora, Kralja Tvrtka 2, rođenoj 02. listopada 1950. godine, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva SREDIŠNJA DEPOZITARNA AGENCIJA d.d. Zagreb, Heinzelova 62a
 24. Rješenje kojim se Antu Brguljanu iz Zagreba, Nova cesta 188, rođenom 21. travnja 1956. godine, daje se odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva SREDIŠNJA DEPOZITARNA AGENCIJA d.d. Zagreb, Heinzelova 62a