4. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 18. siječnja 2007. održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Hanfe na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 1. Pravilnik o načinu obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o otuđenju dionica ili poslovnog udjela leasing društva
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o administrativnim pristojbama i naknadama
 3. Rješenje kojim se Matiji Mikcu iz Čakovca, Ognjena Price 8, izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Matiji Mikcu iz Čakovca, Ognjena Price 8, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Jurici Vojnoviću iz Zagreba, Bijenik 38a, izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Željku Dragoviću iz Sesveta, I. G. Kovačića 28, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 7. Rješenje kojim se Željku Dragoviću iz Sesveta, I. G. Kovačića 28, oduzima dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika
 8. Rješenje kojim se Renati Grčar iz Zagreba, Sv. Mateja 17, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 9. Rješenje kojim se Tomislavu Baksi iz Zagreba, Bukovac 23a, oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera
 10. Rješenje kojim se društvu NOVA GARANTA zastupanje u osiguranju d.o.o., Koprivnica, M. P. Miškine 70, daje se dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se društvu KANTAR ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Sisak, Celjska 12a, daje se dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim se društvu AUTOMEHANIKA SERVISI ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Kralja Zvonimira 25, daje se dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u Stanici za tehnički pregled vozila u Zagrebu, Kralja Zvonimira 25
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CONTING d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Požega, Fra Kaje Adžića 59, MBS 050013455, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 14. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo TAHIJA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Novska, Brestača 111, MBS 080209546, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 15. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo TRIPUS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Lukoranska 8, MBS 080493971, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 16. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo MAXIMUS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zadar, Ivana Duknovića 44, MBS 110007564, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 17. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo PREMISUS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Donje Svetice 40, MBS 080425577, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 18. Rješenje kojim se utvrđuje da je AGENTCOOP CROATIA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Bribirska 17, MBS 080184929, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 19. Rješenje kojim se utvrđuje da je AGENT FIDELITAS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Vrbovec, Brdo 3, MBS 080532356, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 20. Rješenje kojim se utvrđuje da je IMA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Tratinska 36, MBS 080346248, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 21. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CAPA COMMERCE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Jagodnjak 22, MBS 080141622, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 22. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Agentura – ATTOS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Varaždin, Vladimira Gotovca 45, MBS 070056172, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 23. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo M. V. SIGMA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Čazma, F. Vidovića 80, MBS 010016534, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 24. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo AON d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, Zelengaj 45/b, MBS 080344576, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 25. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo MATICA d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Split, Poljička cesta 39, MBS 060177623, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
 26. Rješenje kojim se utvrđuje da je Božica Gall iz Zagreba, Omiška 16, vlasnica obrta GALL agencija za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Zlatka Šulentića 4, MBO 91532523, uskladila poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 27. Rješenje kojim se utvrđuje da je Vinko Kušanić iz Županje, Trg kralja Zvonimira 6, vlasnik obrta ASCro agencija za zastupanje u osiguranju, Županja, Bana Josipa Jelačića 7, MBO 91973279, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 28. Rješenje kojim se utvrđuje da je Ante Blažić iz Imotskog, Podbablje, Hrašćevani bb i Mladen Škeva iz Imotskog, Brune Bušića 2, vlasnici obrta zastupanje u osiguranju CROATIA AGENT IMOTSKI, Imotski, Šetalište Stjepana Radića 14, MBO 91068606, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 29. Rješenje kojim se utvrđuje da je Zdravko Kobasić iz Zagreba, Kobasići 4, vlasnik obrta Agencija za zastupanje u osiguranju KOBASIĆ, Zagreb, Markuševečka cesta 199, MBO 92152937, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 30. Rješenje kojim se utvrđuje da je Branko Pokrajac iz Zagreba, Petra i Tome Erdödy 9, vlasnik obrta zastupanje u osiguranju BP INVEST, Zagreb, Petra i Tome Erdödy 9, MBO 92321011, uskladio poslovanje obrta sa Zakonom o osiguranju
 31. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA GLOBAL INVEST d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava osnivanje FIMA PROPRIUS d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
 32. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda FIMA Equity
 33. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda FIMA Bond
 34. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA INVEST d.o.o., Zagreb, Amruševa 8, odobrava osnivanje CEBA Balanced fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 35. Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o. Pula, Dobrilina 10, na imenovanje člana Uprave Društva Roberta Andrijića iz Splita, Pojišanska 25
 36. Rješenje kojim se ovlaštenom društvu INTERFINANCE d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Heinzelova 47 B, MBS: 080424865, uvjetno oduzima dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima
 37. Rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo Pliva d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb MB: 080022035, dana 13. ožujka 2006. godine, zaprimanjem dopisa islandskog društva Actavis Group hf od 13. ožujka 2006.godine, koji dopis je sadržavao informacije što se odnose na okolnosti ili odluke koje predstavljaju materijalne činjenice, odnosno materijalne činjenice koje su mogle utjecati na cijenu dionica u smislu članka 106. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, nastala obveza da bez odgode o istima izvijesti javnost
 38. Rješenje kojim se zabranjuje raspolaganje ili opterećenje sa dionicama trgovačkog društva Podravska banka d.d. Koprivnica, burzovne oznake PDBA-R-A, koje se vode na računu investitora: K.G. i drugih, kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, na rok od 60 dana od dana konačnosti ovog Rješenja